3 nieuwe sportaccommodaties in Leiden

Op 15 februari ging de Leidse raad unaniem akkoord met de bouw van drie nieuwe sportaccommodaties in Leiden: een binnenbad, een ijshal en een indoor sportcentrum.

Naast buitenbad De Vliet komt een gloednieuw binnenbad van 35x25 meter en een ijshal met een 250-meter-baan, samen in één gebouw. In het nieuwe indoor sportcentrum aan de Boshuizerkade komen twee sporthallen, waarvan een met 2.000 zitplaatsen. Naar verwachting openen de ijshal en het nieuwe zwembad eind 2020. Het sportcentrum volgt later die winter.

Zwemmen en schaatsen aan De Vliet

Het binnenzwembad en ijshal komen in één gebouw met een gemeenschappelijke ingang, centrale horeca en ruimtes voor verenigingsbesturen. Dit levert ruimtelijke en duurzame synergievoordelen op. Het nieuwe binnenbad vervangt het huidige Vijf Meibad, en de nieuwe ijshal vervangt de ijshal aan de Vondellaan. Dit najaar wordt duidelijk of er voldoende regionale financiële steun is voor uitbreiding van een 250-meter- naar een 333-meter-ijsbaan.

Indoor sportcentrum aan de Boshuizerkade

In het nieuwe indoor sportcentrum komen onderwijs, breedtesport en topsport samen. Het Leonardo College gaat de breedtesporthal voor gymnastiekonderwijs gebruiken. Het basketbalteam Zorg en Zekerheid Leiden wordt de hoofdbespeler van de topsporthal. Vanzelfsprekend wordt het sportcentrum ook gebruikt door de vele binnensportverenigingen die Leiden rijk is. Het sportcentrum wordt hiermee een ontmoetingsplek voor jong en oud.