Plannen Humanaties Campus in de inspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft het stedenbouwkundigplan en het beeldkwaliteitsplan voor de herontwikkeling van het Witte Singel-Doelengebied vastgesteld voor inspraak. Hiermee krijgen de plannen voor de Humanities Campus van de faculteit Geesteswetenschappen verder vorm. Deze campus draagt bij aan de verdere ontwikkeling van de Leidse binnenstad en Leiden als internationale kennisstad.

Het Witte Singel-Doelengebied in het westen van de binnenstad wordt ontwikkeld tot een campus, de Humanities Campus genaamd. Hier is de faculteit Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden gehuisvest, in de directe nabijheid van de wereldvermaarde collecties van de Universiteitsbibliotheek en van de musea.

Inspraak

De plannen werden opgesteld aan de hand van een participatietraject met een klankbordgroep bestaande uit belanghebbenden en betrokkenen. Iedereen kan op de plannen reageren van 5 april tot en met 16 mei. De plannen staan vanaf vandaag op de website van de gemeente Leiden: www.leiden.nl/inspraak. Daarna worden het stedenbouwkundigplan en het beeldkwaliteitsplan opnieuw door het college behandeld en vervolgens ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.

Stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan

Het stedenbouwkundig plan vormt het toetsingskader voor bouwplannen en inrichtingsplannen voor het gehele campusgebied. Het beeldkwaliteitsplan dient als toetsingskader voor onder andere de Welstands- en Monumentencommissie Leiden (WML). Het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan zijn opgesteld in samenwerking met de Universiteit Leiden en het bureau KCAP Architects&Planners.

Campus Model

Leiden heeft met haar universiteit, bibliotheken en musea een zeer sterke positie in de nationale en internationale geesteswetenschappen. De faculteit is de afgelopen jaren flink gegroeid. Voor de Universiteit Leiden en voor de gemeente is het behoud van die sterke positie van strategisch belang.
De universiteit en de gemeente zien het Campus Model als het meest toekomstbestendig en aantrekkelijk voor de faculteit en voor de stad als geheel. Het centraal gelegen plein zorgt voor samenhang tussen de gebouwen, biedt mogelijkheden voor ontmoeting en samenwerking en geeft ruimte voor groen. Bovendien kunnen in dit model onderwijs en onderzoek tijdens de bouw doorgaan.