De Sleutels trekt zich terug uit partnerschap ontwikkeling Humanities Campus en compensatiewoningen

De Universiteit Leiden en de gemeente Leiden hebben kennisgenomen van het besluit van woningbouwvereniging De Sleutels om zich terug te trekken uit het partnerschap voor de ontwikkeling van de Humanities Campus en de bouw van compensatiewoningen voor de bewoners. De Sleutels geeft aan dit besluit te hebben genomen naar aanleiding van de uitkomst van een door hen gehouden draagvlakmeting onder de bewoners van de 58 huurwoningen van het Doelencomplex.

De universiteit wilde de grond van de Sleutels graag via een minnelijke weg kopen ten behoeve van de Humanities Campus, de nieuwbouw voor de Faculteit Geesteswetenschappen, met een centraal stadsplein waar medewerkers, studenten en inwoners van Leiden elkaar kunnen ontmoeten. De afgelopen jaren hebben twee opeenvolgende gemeenteraden zich in raadsbesluiten uitgesproken vóór dit plan. Hiertoe heeft de gemeenteraad kaders meegegeven voor uitwerking, waaronder een goede oplossing voor de huidige bewoners. De universiteit heeft met de gemeente en De Sleutels gezamenlijk aan de bewoners van het Doelencomplex een ruim aanbod gedaan aan compensatiewoningen, aantrekkelijke verhuisvergoedingen en huurgewenningsbijdragen.

De Universiteit Leiden en de gemeente Leiden betreuren het besluit van De Sleutels. De drie partijen hebben gezamenlijk lang gewerkt aan een plan voor een toekomstbestendige binnenstadscampus en een nieuw aantrekkelijk stuk binnenstad waarmee de Singelparkroute voltooid wordt. Goed voor de universiteit en voor de stad. Het aanbod van compensatiewoningen voor de bewoners van het Doelencomplex bedroeg in totaal meer dan 100 woningen. Het aanbod voor de bewoners en de compensatie is getoetst door een onafhankelijk expert, aangedragen door de huurdersbelangenvereniging, en positief bevonden. Er lag een goed sociaal plan en een mooi woningaanbod voor de bewoners van het Doelencomplex.

Vervolg

Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden en het College van burgemeester en wethouders bespreken eind augustus het vervolgproces.