HOF36

In de zuidwestpunt van de Lammenschansdriehoek komt HOF36, een duurzaam woningbouwproject. Het plan is het bouwen van een appartementencomplex van 444 appartementen met gemengde ruimtes op de begane grond. Daarnaast worden 205 parkeerplaatsen gemaakt en wordt de huidige ontsluiting binnen en rondom het plangebied aangepast.

De Lammenschansdriehoek, met daarin aangegeven de ligging van HOF36
Luchtfoto van HOF36

Het woningbouwproject is ontworpen door architectenbureau Gensler uit London, in samenwerking met het Nederlandse Inbo. Zinc Real Estate is de ontwikkelaar van het gebouw. Het plangebied ligt tussen de Lammenschansweg, de Kanaalweg (met aangrenzende groenstrook), het kantoorgebouw Lammenschansweg 144 met onder andere de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland en Zirkzee Wonen en Slapen aan de Lammenschansweg 138e in.

Om woningbouw mogelijk te maken op deze plek wordt de bedrijfsbestemming rondom het geplande complex veranderd. Er zijn  alleen bedrijven met en lagere milieucategorie toegestaan.

Vaststellen bestemmingsplan

Tijdens de zes weken terinzagelegging, die liep van 23 april tot en met  4 juni, kon iedereen die dit wilde, een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan geven.

Na de terinzagelegging worden de zienswijzen verzameld en aan de commissie Stedelijke Ontwikkeling van de gemeenteraad aangeboden. Meestal biedt de gemeenteraad dan belanghebbenden nog de gelegenheid hun zienswijze tijdens de commissiebehandeling kort toe te lichten, zodat de commissieleden ook verduidelijkende vragen kunnen stellen. Na de behandeling in de commissie wordt het bestemmingsplan als een besluitpunt in de gemeenteraad behandeld. Dit bestemmingsplan wordt in oktober 2021 aan de gemeenteraad aangeboden voor vaststelling. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad kan de omgevingsvergunning voor bouwen worden afgegeven en kan de bouw beginnen.

Meer informatie/contact

Meer weten over het project? Meld u aan voor het Stadsnieuws Leiden. In deze nieuwsbrief houden wij u wekelijks op de hoogte van het laatste nieuws.

Of neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

U kunt ook contact opnemen met het projectteam via lammenschansdriehoek@leiden.nl