Update 6

De werkzaamheden voor fase 3 zijn gestart. Als eerste is een deel van het ‘oude straatwerk’ (parkeervakken en voetpaden) opgebroken. De afgelopen twee weken zijn de rioolaansluitingen van het 4e en 5e woonblok aan de Boshuizerkade vervangen. Na het aanbrengen van een funderingslaag en putten (voor de afwatering) zijn de stoepranden geplaatst. Vervolgens is het nieuwe straatwerk van de parkeervakken (singelzijde) aangebracht.

Geplande werkzaamheden

In week 12 wordt het aanbrengen van straatwerk (parkeervakken en voetpaden) verder afgemaakt. Vervolgens vinden er voorbereidende werkzaamheden voor het nieuwe asfalt plaats. De bovenstaande asfaltverharding wordt verwijderd en er wordt een puinfundering aangebracht om hierop een nieuwe asfaltconstructie te kunnen aanbrengen.

Vanaf 23 maart weggedeelte tussen Duinhof afgesloten

Vanaf dinsdag 23 maart is het weggedeelte tussen de zijstraten Duinhof en Duinhof afgesloten. Dit is het doodlopende rijweggedeelte, net vóór het werkvak van fase 3.
Het is tijdens deze afsluiting niet mogelijk om gebruik te maken van de parkeervakken. Tot vrijdagavond 26 maart zullen bewoners ergens anders een parkeerplek moeten zoeken.

Asfaltwerkzaamheden

Op vrijdag 26 maart krijgt de rijweg van de Boshuizerkade een nieuwe asfaltdeklaag (fase 1, 2 en 3). Vanaf het verkeersplateau bij de Telderskade tot net voor de zijstraat Martinus Nijhoffstraat.

Om de asfaltwerkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk dat hier alle parkeervakken leeg blijven. Aan het einde van de werkdag is het weer mogelijk om te parkeren op de Boshuizerkade (fase 1 en 2).

De zijstraten Meerhof en Duinhof zijn op vrijdag 26 maart niet bereikbaar via de Boshuizerkade. Voor het bestemmingsverkeer zal een tijdelijke verkeersontsluiting worden gemaakt via de achterliggende straten Weidehof en Akkerhof. Aan het einde van de werkdag wordt deze verkeersontsluiting weer verwijderd.

Verplaatsing ondergrondse container

In week 13 wordt op de Boshuizerkade de ondergrondse container aan de singelzijde, ter hoogte van woonblok 19-24, verplaatst. De nieuwe plek voor de container  is aan de woningenzijde ter hoogte van de zijstraat Arthur van Schendelstraat.

Bereikbaarheid en omleidingen

Gedurende de werkzaamheden van fase 3 is de Boshuizerkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Ter hoogte van de 2e zijstraat Duinhof (noordzijde) tot net voor de zijstraat Martinus Nijhoffstraat is de rijweg van de Boshuizerkade afgesloten.

Het bestemmingsverkeer voor de zijstraten Meerhof en Duinhof en de voetbalvereniging FC Boshuizen wordt omgeleid via de Churchilllaan en de Telderskade.
De zijstraat Boshof en de winkeliers in de Willem Klooslaan zijn het gemakkelijkst te bereiken door de omleidingsroute te volgen via de Churchilllaan, Telderskade en Hoflaan.