Update 5

Fase 1 is gereed en in december 2020 is gestart met fase 2. Er is de afgelopen weken veel werk verzet. Het straatwerk van de voetpaden en parkeervakken is aangebracht. Ook zijn er aan de kant van de woningen nieuwe groenvakken aangelegd. Ter hoogte van de 2e zijstraat Meerhof zijn de rioolwerkzaamheden nog in uitvoering.

1 tot en met 7 februari

In de week van 1 tot en met 7 februari 2021 worden de rioolwerkzaamheden van fase 2 verder afgerond. Daarna volgen direct de voorbereidende werkzaamheden voor het straatwerk. Ter hoogte van de 2e zijstraat Meerhof zal een verhoogd verkeersplateau worden aangebracht. Beide kruisvlakken (Meerhof en Duinhof) worden uitgevoerd in straatwerk van gebakken klinkers. Daarmee zijn de werkzaamheden binnen de fasen 1 en 2 nagenoeg gereed. Komend voorjaar zal hier nog wel de nieuwe beplanting in de groenvakken (woningenzijde) worden aangebracht.

Het aanbrengen van de asfaltdeklaag van de rijweg (weggedeelten tussen de verkeersplateaus van fase 1, 2 en 3) staat gepland voor week 12 of week 13. Deze asfaltwerkzaamheden zullen binnen 3 werkdagen zijn uitgevoerd. Omwonenden krijgen nader bericht over de specifieke datum en de tijdelijk geldende verkeersontsluiting tijdens deze asfaltwerkzaamheden.

8 tot en met 14 februari

In de week van 8 tot en met 14 februari 2021 zal het rijweggedeelte vanaf de 2e zijstraat Meerhof tot net voor de 2e zijstraat Duinhof weer worden vrijgegeven. Na inspectie en goedkeuring kunnen bewoners hier de parkeervakken ook weer in gebruik nemen. Vervolgens starten de werkzaamheden van fase 3.

Start fase 3

De werkzaamheden voor fase 3 starten in de week van 8 tot en met 14 februari. Het weggedeelte vanaf de 2e zijstraat Duinhof tot net voor de zijstraat Arthur van Schendelstraat wordt afgesloten. Als eerste worden de voetpaden en parkeervakken aan de woningenzijde opengebroken. Daaropvolgend worden de rioolhuisaansluitingen vervangen. Ook worden er rioolwerkzaamheden uitgevoerd ter hoogte van de zijstraten Duinhof, Boshof en Willem Klooslaan.

15 tot en met 21 februari

In de week van 15 tot en met 21 februari 2021 worden de voetpaden en parkeervakken tussen de Willem Klooslaan tot net voor de zijstraat Martinus Nijhoffstraat opgebroken. Aansluitend hierop worden dan ook de rioolhuisaansluitingen vervangen.

Het bestemmingsverkeer voor de Arthur van Schendelstraat kan voorlopig nog wel via de Boshuizerkade blijven rijden. Het kan echter wel voorkomen dat er op sommige momenten even een werkvoertuig op dit rijweggedeelte staat i.v.m. laden en lossen.