3e Update werkzaamheden herinrichting Boshuizerkade en Ter Haarkade

Fase 1 bijna klaar

De eerste werkzaamheden aan de Boshuizerkade zijn bijna klaar. In deze eerste fase is een verhoogd verkeersplateau aangelegd op het kruispunt Boshuizerkade - Telderskade, om de verkeersveiligheid te verbeteren. Het straatwerk van de voetpaden en parkeervakken voor fase 1 is gereed. De laatste voorbereidingen aan de groenvakken zijn nog in uitvoering. De beplanting kan echter pas komende voorjaar aangebracht worden. Op 23 en 24 november wordt het straatwerk van het kruispunt Boshuizerkade - Meerhof verder afgewerkt. Daarna gaan de werkzaamheden voor fase 2 van start.

Fase 2

De werkzaamheden van fase 2 vinden plaats vanaf de tweede zijstraat Meerhof tot en met de eerste zijstraat Duinhof. Het straatwerk van de voetpaden en parkeervakken wordt open gebroken. Ook worden de rioolhuisaansluitingen in de Boshuizerkade van het tweede woonblok met appartementen stapsgewijs vervangen. De bewoners krijgen hierover van te voren een bericht van de aannemer.

In de tweede fase wordt ook gestart met het geplande rioolwerk ter hoogte van de eerste zijstraat Duinhof. Hier moet een gedeelte van de bestaande rioolleiding worden vervangen. (Dit is een  voorbereiding op het toekomstige rioolvervangingsproject Gasthuiswijk.) Zodra de rioolwerkzaamheden zijn uitgevoerd, wordt gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor het straatwerk.

Bereikbaarheid en omleidingen

Tijdens de werkzaamheden van fase 2 is het niet mogelijk om vanaf de Churchilllaan de Boshuizerkade te bereiken (dit geldt voor het doorgaand verkeer).
De Boshuizerkade is vanaf de tweede zijstraat Meerhof  en tweede zijstraat Duinhof afgesloten.
Verkeer wordt omgeleid via de Haagweg en Ter Haarkade.

De verwachting is dat de werkzaamheden in fase 2 tot midden februari zullen duren.