Groen en de openbare ruimte in de Zeeheldenbuurt

De Zeeheldenbuurt behoort tot een van de meest stenige gebieden van Leiden. Dat wil de buurt veranderen. Een groene buurt geeft bewoners meer aanleiding om naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten.

Groen is ook belangrijk om de buurt duurzamer en beter bestand te maken tegen extreme neerslag. Waar het kan worden extra bomen geplant en er komt meer groen voor en tegen gevels.

In maart 2017 zijn 12 bomen vervangen én nieuwe bomen geplant. De locaties van deze bomen zijn vastgesteld op basis van de wijkvisie, bewonersavonden en een aantal onderzoeken. Op dit plattegrondje (jpg, 854 kb) vindt u een overzicht van de bomen. De boom in de Van Speijkstraat (nr. 12 op het kaartje) wordt later gepland als de werkzaamheden in de straat klaar zijn. Bomen die dood of ziek zijn worden nog vervangen.

Gevelgroen

Bewoners kunnen gevels opvrolijken met bloemen of klimplanten. De gemeente kan helpen met de aanleg van dit gevelgroen. Bent u eigenaar van een woning in de Zeeheldenbuurt en wilt u meer informatie over gevelgroen? Neem contact op met de gemeente.

Herinrichting Zeeheldenpark

Het Zeeheldenpark wordt weinig gebruikt. Dat vindt de buurt jammer en moet veranderen. Het Zeeheldenpark moet het kloppende hart van de buurt worden met ruimte om te spelen, te sporten en te ontmoeten. De invulling van het Zeeheldenpark hangt samen met de activiteiten- en ontmoetingsplek(ken) in de buurt.

Herinrichting groenzone Bontekoestraat

De Bontekoestrook, tussen de woonbuurt en het bedrijventerrein in, krijgt een nieuwe groene inrichting waar ook sport- en spelmogelijkheden de ruimte krijgen. Het ontwerp voor de Bontekoestrook is af. Volgens planning starten de werkzaamheden in de winter van 2018.

Verbeteren wandelverbindingen (ommetjes)

De Zeeheldenbuurt nodigt te weinig uit om door de buurt te wandelen. Door aaneengesloten wandelroutes door de buurt en langs oevers te maken, kan de buurt meer het water en het groen beleven. Zo krijgt de buurt meer plekken voor ontmoeting en ontspanning.

  • Ommetje door het nieuwe Zeeheldenpark
  • Ommetje door de nieuwe Bontekoezone
  • Een wandelpad langs de oever van het Rijn-Schiekanaal. Deze oever is ook aangewezen als gebied waar honden los mogen lopen.

De andere ommetjes, waar onder die over het Werfjesgebied, lopen over terreinen, die verhuurd zijn of waar de gemeente geen eigenaar van is. Om daar een wandelpad te maken is daarom op dit moment niet mogelijk.