Opbrengsten wijkwandeling

De gebiedsvisie voor de Schipholweg wordt ontwikkeld in samenwerking met eigenaren, huurders, ontwikkelaars, beleggers, maatschappelijke organisaties, gebruikers en omwonenden van de Schipholweg. Eind 2018 vonden twee wijkwandelingen plaats om ideeën van de omgeving op te halen: een wijkwandeling door het Houtkwartier en een door de Maredijkbuurt.

Beide wandelingen startten met een inleiding over de gebiedsvisie (pdf, 25 mb). Daarna gingen de aanwezigen de wijk in en de Schipholweg op, om met elkaar aandachtspunten te formuleren. De opbrengsten zijn hier in te zien:

De gebiedsvisie wordt momenteel in concept opgesteld. Tijdens een komende inloopavond is iedereen, die geïnteresseerd is in de gebiedsvisie Schipholweg, van harte welkom om de concept visie in te zien en feedback te geven. De uitnodiging voor deze inloopavond zal per bewonersbrief worden verspreid en op deze website worden geplaatst. We verwachten de bijeenkomst in april.