Intentieovereenkomst Schipholweg ondertekend

Gemeente Leiden en Schipholweg Beheer B.V. hebben een intentieovereenkomst gesloten om samen de haalbaarheid van de herontwikkeling van Schipholweg 101 A-K te onderzoeken.

Schipholweg Beheer B.V. is een samenwerking tussen Citystone Group en Urban Development Partners. Zij zijn eigenaar van Schipholweg 101 A-K. Zij hebben de gemeente Leiden benaderd met plannen om deze locatie te ontwikkelen van een kantoorpand naar twee woontorens met op de eerste bouwlagen kantoren en andere commerciële ruimtes.

De plannen sluiten aan bij de ambities van de gemeente. Daarom gaan de gemeente Leiden, Citystone Group en Urban Development Partners de komende tijd samen bekijken wat de mogelijkheden zijn. Afspraken over deze onderzoeksperiode zijn vastgelegd in de intentieovereenkomst. Nadat de haalbaarheidsonderzoeken succesvol zijn afgerond, wordt het participatietraject met de omgeving en andere belanghebbenden gestart. Dit is naar verwachting in het eerste of tweede kwartaal van 2022. Momenteel wordt het pand verhuurd door Divorce Housing.

Gebiedsvisie Schipholweg

Schipholweg 101 is één van de eerste ontwikkelingen op basis van de kaders, wensen en eisen die vastgelegd zijn in de gebiedsvisie Schipholweg. Deze ontwikkeling draagt bij aan de transformatie van het gebied rond de Schipholweg naar een levendig gebied waar je kunt wonen en werken dichtbij het station, de binnenstad en het Leiden Bio Science Park.