Inspraak gebiedsvisie Schipholweg

Op 26 november heeft het college de gebiedsvisie voor de Schipholweg voor inspraak vastgesteld. Het document staat tijdens de inspraakperiode (van 6 december tot 24 januari) op www.leiden.nl/inspraak. Hier staan ook de verschillende manieren waarop reacties ingediend kunnen worden.

Vanaf 6 december 2019 tot en met 3 januari 2020 kan een papieren versie van de gebiedsvisie worden ingezien in het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72).

Vanaf 6 januari 2020 tot 24 januari 2020 kan de papieren versie van de gebiedsvisie alleen worden ingezien in het Stadskantoor (Bargelaan 190). Een papieren reactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden (Postbus 9100, 2300 PC Leiden) onder vermelding van zaaknummer ‘Z/19/1373033 inspraak Gebiedsvisie Schipholweg’.

In een overzicht (pdf, 227 kb) kunt u de reacties vinden, die zijn binnengekomen tijdens ateliersessies en de inloopavond. U kunt hierin ook lezen wat er met deze reacties is gebeurd.