Inspraak gebiedsvisie Schipholweg

Op 26 november heeft het college de gebiedsvisie voor de Schipholweg voor inspraak vastgesteld. Het document staat tijdens de inspraakperiode (van 6 december tot 24 januari) op www.leiden.nl/inspraak. Hier staan ook de verschillende manieren waarop reacties ingediend kunnen worden.
Vanaf 6 december is op deze pagina te vinden welke feedback we eerder op de conceptvisie ontvingen hebben en hoe deze is verwerkt.