Gebiedsvisie Schipholweg definitief

De gebiedsvisie voor het gebied rondom de Schipholweg is, na een uitgebreid participatietraject, op 8 oktober 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Hierbij zijn wel 4 amendementen aangenomen, waarvoor aanpassing van de visie nodig was. Deze amendementen zijn nu doorgevoerd en daarmee is de gebiedsvisie Schipholweg klaar.

Voor het gebied rondom de Schipholweg, tussen het Schuttersveld en de Haarlemmertrekvaart, is een gebiedsvisie opgesteld. Dit gebied is namelijk een belangrijke herontwikkelingslocatie dichtbij OV-Knooppunt Leiden Centraal, op steenworp afstand van het Leiden Bio Science Park en de binnenstad. Met de gebiedsvisie kunnen we van de Schipholweg een aangenamere plek maken om te wonen en werken.

Deze gebiedsvisie is, na een uitgebreid participatietraject (meedenkrondes), op 8 oktober 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. Omdat er 4 amendementen (voorstellen voor wijzigingen) zijn aangenomen, moest de gebiedsvisie aangepast worden.

De aanpassingen

Amendement 1 ging over de breedte van de Parmentierweg en het gedeeltelijk behouden van het plantsoen. Hiervoor is een nieuw straatprofiel gemaakt voor de Parmentierweg, waarbij de breedte op 20 meter is gezet en een deel van het plantsoen is behouden en doorgetrokken.

Amendement 2 ging over ‘de hoogte in waar het kan’. Hiervoor zijn de bouwhoogtes buiten de molenbiotopen verhoogd naar 70 meter met een mogelijkheid tot af en toe een hoogteaccent van 90 meter. De bijbehorende spelregels zijn aangepast. Zie pagina’s 60, 61,64 van de gebiedsvisie.

Vanwege amendement 1 en 2 is het mogelijke maximale programma gewijzigd. Dit is aangepast in de visie en te vinden op pagina 66. Ook is een nieuwe impressie gemaakt van de toekomstige situatie in de Parmentierweg, waar zowel de nieuwe breedte als de nieuwe mogelijke bouwhoogte zijn verwerkt. Zie pagina 44 van de gebiedsvisie.

Amendement 3 ging over het openhouden van de Parmentierweg. Hiervoor zijn de kaarten met de verkeersstructuur gewijzigd. Dit betekent niet alleen het openhouden van de aansluiting van de Parmentierweg, maar ook dat de voorgestelde doorgang van de Marislaan naar de Parmentierweg vervalt, in verband met sluipverkeer van Schuttersveld naar Schipholweg. Zie pagina 30 van de gebiedsvisie.

Amendement 4 ging over de heroverweging van kantooroppervlakte. Hiervoor zijn verder geen wijzigingen in de visie zelf noodzakelijk. Bij de eerstvolgende update van de kantorenstrategie Holland-Rijnland wordt gekeken of de ingeschatte behoefte aan kantooroppervlakte nog aansluit bij de realiteit.