Gebiedsvisie na de zomer klaar voor inspraak

Het is niet gelukt om de gebiedsvisie voor de zomervakantie af te ronden. Alle reacties, die de afgelopen periode tijdens bijeenkomsten opgehaald zijn, zijn weergegeven in een overzicht (pdf, 187 kb). De gemeente gaat zorgvuldig om met alle input. We hebben meer tijd nodig om aanpassingen door te voeren of om zaken verder te onderzoeken.

Nieuwe planning

De gebiedsvisie gaat na de zomervakantie naar het college van burgemeester en wethouders. Het college geeft dan de gebiedsvisie vrij voor inspraak. Tijdens een periode van 6 weken kunnen inwoners reageren op de inhoud. De gebiedsvisie wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. Daarna volgt beantwoording van de inspraakreacties en neemt het college een besluit over de definitieve gebiedsvisie.