Reactie op de opmerkingen tijdens de bijeenkomst van 21 januari

Op 21 januari hebben bewoners vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de aanpassingen in de fietsstraat. Hieronder ziet u de antwoorden van de gemeente daarop.

Kan de fietsstraat breder worden dan 3.60 meter?

De rijbaan wordt met 40 cm verbreed naar 4 meter. Daarnaast komt er 15 cm extra tussen de rijbaan en parkeerplaatsen. Dit gaat ten koste van de groenstrook.

Wat gebeurt er met de bomen?

Het groen en de bomen worden waar mogelijk behouden. Door de extra verbreding moeten 13 bomen gekapt worden. Van 6 andere bomen wordt nog onderzocht of deze verplantbaar zijn. In totaal gaat het om 19 bomen. Alle te kappen bomen worden gecompenseerd.

Kan het trottoir breder?

Het trottoir wordt overal 1,65 meter breed. Uitzondering is ter hoogte van het Koetshuis, waar het trottoir nu ontworpen is op 1,50 meter.

Komt er eenrichtingverkeer voor auto’s richting Leiden?

Ja. De meeste bewoners en de gemeente geven hier de voorkeur aan. De veiligheid verbetert bij eenrichtingverkeer voor auto’s richting Leiden:

  • • De ochtendspits van fietsers richting Leiden is drukker dan richting Voorschoten. De avondspits is andersom, maar verspreid over langere tijd. Het is veiliger als auto’s in dezelfde richting rijden als de (meeste) fietsers.
  • • Achteruit inparkeren op de ventweg gebeurt veiliger en sneller. Autobestuurders doen dit vanaf de rechterzijde van de rijbaan, dit zijn ze meer gewend.
  • • De autobestuurder heeft bij het uitrijden van de parkeerplaats beter zicht op fietsers.
  • • Bij het uitrijden van de Klikspaanweg is meer plaats voor auto’s om zich op te stellen in de middenberm van de Haagweg. Dit is veiliger.
  • • Bij de Klikspaanweg kan wat meer ruimte gemaakt worden, zodat vrachtauto’s beter kunnen in- en uitrijden (nu is de draaicirkel nogal problematisch).
  • • De minicontainers blijven aan de woningzijde geleegd worden (de vuilniswagen heeft de grijparm aan de rechterzijde). Dit is veiliger.

Komen er drempels om (e-)fietsen snelheid te laten minderen?

De drempels worden aangelegd om in eerste instantie autoverkeer te remmen, niet om fietsers te remmen. Bewoners ervaren de snelheid van fietsers als onveilig, maar handhaving hiervan is op dit moment niet mogelijk. Er komen aan het begin en eind van de fietsstraat wel 30km zoneborden te staan.

Kunnen jullie bij de oversteekpunten van de Klikspaanweg de keerbeweging aanpakken?

Het middeneiland in de Haagweg bij de Klikspaanweg wordt verder vergroot waardoor er meer ruimte ontstaat en de situatie hier veiliger wordt voor de keerbeweging van personenauto’s.

Kan betaald parkeren ingevoerd worden?

De wens om betaald parkeren in te voeren is afhankelijk van de definitieve versie van de ‘Parkeervisie Leiden 2020-2030’, die rond de zomer van 2020 wordt vastgesteld. De voorbereidingen hiervoor worden in het project meegenomen.

Hoeveel parkeerplaatsen blijven er over?

In de huidige situatie zijn er 70 parkeerplaatsen, in de nieuwe situatie worden dit er 62. Het verlies van 8 parkeerplaatsen komt door de keuze om de individuele parkeervakken langer te maken, zodat er prettiger en sneller ingeparkeerd kan worden. Dit is ook veiliger gezien de drukte aan fietsers. Daanaast behouden we hiermee de bomen op het gedeelte tussen de Klikspaanweg en Haagweg Zuid 160.

Kunnen jullie voorzieningen voor laadpalen aanbrengen?

Als er een aanvraag voor een laadpaal wordt gedaan dan bekijken we op dat moment of een dergelijke voorziening aangebracht kan worden.

Waar gaan we onze minicontainers aanbieden?

Minicontainers kunnen worden aangeboden op het trottoir en op de 4 parkeerplaatsen met een informatiebord (2 parkeerplaatsen nabij 186, 1 parkeerplaats nabij 206, 1 parkeerplaats nabij 234). Op niet-ophaaldagen zijn deze parkeerplaatsen te gebruiken voor parkeren.