Definitief ontwerp afgerond

Het definitieve ontwerp voor de fietsstraat Haagweg en de fietsrotonde bij de Churchilllaan is klaar.

Dit zijn de verschillen met het voorlopige ontwerp:

  • Alle trottoirs worden 1.80 meter breed;
  • Het aantal verkeersdrempels gaat van 7 naar 6;
  • Het aantal parkeervakken gaat van 62 naar 64 (in de huidige situatie zijn er 70 plaatsen);
  • Minicontainers kunnen worden aangeboden op het trottoir en op de 2 parkeerplaatsen, die met een groene lijn zijn gemarkeerd en waar een bord bijstaat (1 parkeerplaats nabij Haagweg 186 en 1 parkeerplaats nabij Haagweg 234); 
  • Enkele lichtmasten hebben een andere plaats gekregen. Hierbij is rekening gehouden met de toegang naar de voortuinen;
  • In dit ontwerp is aangegeven welke soort beplanting er komt.

De uitvoering staat gepland voor de zomer van 2021. De precieze startdatum hangt af van een benodigd verkeersbesluit, een kapvergunning, omgevingsvergunning(en) en de aanbesteding om een aannemer te vinden die het werk gaat uitvoeren. Voordat de werkzaamheden starten, krijgen omwonenden een brief met de planning, de naam van de aannemer en zijn contactgegevens.