Fietsstraat en -rotonde Haagweg

De Haagweg is onderdeel van de regionale fietsroute tussen het centrum van Leiden en Den Haag. Voor de veiligheid en het comfort van de fietser wordt de ventweg van de Haagweg ingericht als fietsstraat. De fietsstraat gaat lopen vanaf de Waddingerbrug tot aan de fietsrotonde bij de Churchilllaan.

Een fietsstraat is niet nieuw in Nederland en ook niet in Leiden. Zo is de Van Ravelingenstraat in de Lage Mors ook al een fietsstraat. Op een fietsstraat rijdt autoverkeer langzamer. Bijvoorbeeld door de inrichting van de weg, het rode asfalt en de borden ‘auto te gast’. Een fietsstraat verhoogt de veiligheid voor het fietsverkeer en maakt de route voor fietsers herkenbaar.

De ventweg van de Haagweg

Rotonde

Binnen het project wordt ook de fietsrotonde van de Haagweg (bij de Churchilllaan) verbeterd. Deze fietsrotonde is krap ingericht en zorgt voor oncomfortabele en soms onveilige verkeerssituaties.

Eerste inventarisatie

Gemeente en bewoners hebben op 15 oktober samen bekeken hoe de straat het best ingericht kan worden. In januari 2020 is er een tweede bijeenkomst waar bewoners kunnen meedenken over een eerste ontwerp.

Contact

Meer weten over het project? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.