Fietsstraat en -rotonde Haagweg

De Haagweg is onderdeel van de regionale fietsroute tussen het centrum van Leiden en Den Haag. Voor de veiligheid en het comfort van de fietser wordt de ventweg van de Haagweg ingericht als fietsstraat. De fietsstraat gaat lopen vanaf de Waddingerbrug tot aan de fietsrotonde bij de Churchilllaan.

Een fietsstraat is niet nieuw in Nederland en ook niet in Leiden. Zo is de Van Ravelingenstraat in de Lage Mors ook al een fietsstraat. Op een fietsstraat rijdt autoverkeer langzamer. Bijvoorbeeld door de inrichting van de weg, het rode asfalt en de borden ‘auto te gast’. Een fietsstraat verhoogt de veiligheid voor het fietsverkeer en maakt de route voor fietsers herkenbaar.

De ventweg van de Haagweg

Rotonde

Binnen het project wordt ook de fietsrotonde van de Haagweg (bij de Churchilllaan) verbeterd. Deze fietsrotonde is krap ingericht en zorgt voor oncomfortabele en soms onveilige verkeerssituaties.

Participatie

De gemeente en direct omwonenden hebben in 2019 samen gekeken naar de situatie op de ventweg. Op basis hiervan heeft de gemeente een schetsontwerp gemaakt. Bewoners zijn in januari 2020 uitgenodigd om mee te denken en -praten over het schetsontwerp. De suggesties en voorkeuren van de bewoners zijn zo veel mogelijk verwerkt in het voorlopige ontwerp. In mei en juni hebben de bewoners hun mening gegeven over het voorlopige ontwerp. De gemeente is met die opmerkingen opnieuw aan de slag gegaan en inmiddels is het definitieve ontwerp klaar. U kunt het bekijken onder de knop Documenten rechts op deze pagina.

Contact

Meer weten over het project? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Definitief ontwerp afgerond

    Het definitieve ontwerp voor de fietsstraat Haagweg en de fietsrotonde bij de Churchilllaan is klaar. Dit zijn de verschillen met het voorlopige ontwerp:

    Lees meer
  • Reactie op de opmerkingen tijdens de bijeenkomst van 21 januari

    Op 21 januari hebben bewoners vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de aanpassingen in de fietsstraat. Hieronder ziet u de antwoorden van de gemeente daarop.

    Lees meer