Toelichting bij de nieuwe documenten energietransitie

Op deze pagina plaatsen we regelmatig studies, beleidsdocumenten, rapportages, etc. Onlangs werden toegevoegd:

De routekaart is eerder gedeeld met de gemeenteraad.

De studie van adviesbureau Fakton is een onderzoek naar mogelijke scenario’s voor de alternatieven voor aardgas. Hier is nog geen besluit over genomen. Dat gebeurt in de transitievisie warmte. Die transitievisie warmte maken we samen met inwoners en ondernemers uit de stad, stakeholders (zoals woningcorporaties en Energiek Leiden) en de bewonersinitiatieven. We gaan met elkaar bekijken welke onderdelen van de Fakton-studie voor Leiden passend zijn voor de opgave die we hebben voor de energietransitie.

Regionale opgave

Wij moeten met alle gemeenten uit onze regio een Regionale Energiestrategie (RES) maken. De RES kijkt naar de regionale opgave, in plaats van ‘elke gemeente voor zich’. In het document Regionale Energie Strategie (RES1.0) staat de regionale zoektocht beschreven naar de mogelijkheden voor het grootschalig opwekken van energie door windturbines en velden met zonnepanelen. Het is te verwachten dat een stedelijke gemeente zoals Leiden minder ruimte heeft om aan haar energieopgave te voldoen en dat daarom grootschalige projecten meer in (landelijke) gemeenten om Leiden heen uitgevoerd gaan worden.