Intentieovereenkomst Energiepark en Scheltemacomplex

De gemeente Leiden en MeyerBergman Erfgoed Groep ondertekenden vrijdag 2 juni 2017 een intentieovereenkomst voor de ontwikkeling van panden in het Energiepark en het Scheltemacomplex. Met de overeenkomst spreken beide partijen af te onderzoeken hoe de panden in Energiepark en het Scheltemacomplex kunnen worden getransformeerd tot een bruisende plek waar cultuur, creativiteit en duurzaamheid centraal staan.

MeyerBergman Erfgoed Groep heeft een voorstel gemaakt voor de herontwikkeling van de panden in het Energiepark en het Scheltemacomplex waarbij cultuur, creativiteit en duurzaamheid voorop staan. Het Scheltemacomplex wordt de schakel tussen Cultuurkwartier, Energiepark en de Lammermarkt. Dit biedt mogelijkheden voor een versterking en verbinding van het culturele aanbod in Leiden.         

De intentieovereenkomst is het startpunt om de haalbaarheid van het marktinitiatief te onderzoeken. Daarbij wordt de samenwerking gezocht met de huurders van de panden waar onder andere Stichting de Binnenvest en Veenfabriek, relevante stadspartners, omwonenden en de Vrienden van het Singelpark. Als na de zomer blijkt dat de plannen haalbaar zijn en kunnen rekenen op draagvlak, zal de gemeente het verkooptraject aan Meyer Bergman Erfgoed Groep ingang zetten. 

Meer informatie en het voorstel vindt u op www.watergasfabriek.nl