Energiepark e.o.

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw en cultuur.  

Dit draagt bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente voor de noordelijke rand van de binnenstad. Waaronder de stimulering van het cultuurkwartier, de realisatie van het Singelpark en het activeren van het gemeentelijk, monumentale vastgoed ter plaatse.

Uitgangspunten en kaders

Het is van belang dat de gemeente de uitgangspunten en kaders voor de herontwikkeling gaat bepalen. Vervolgens kan binnen die kaders de uitwerking van een haalbaar en uitvoerbaar plan worden georganiseerd. Bij dit alles is de samenwerking met initiatiefnemers, belanghebbenden en bewoners van grote waarde en belang. Daarom is een participatietraject gestart. Zie verder onder Denk mee.

Denk mee

Om een goed beeld te krijgen van de verschillende belangen, ideeën, wensen en behoeftes voor het gebied, gaat de gemeente in gesprek met de wijk, de stadspartners en andere betrokkenen. Zie ook het Plan van Aanpak Participatie Herontwikkelproces Energiepark e.o. op deze pagina onder Downloads.

U kunt op verschillende manieren meedenken:

  • Verdiepingsbijeenkomst op dinsdag 26 maart 2019. Deelnemers gaan in groepjes in gesprek aan de hand van stellingen over verschillende thema’s.
  • Slotbijeenkomst.

Initiatieven

In 2017 heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) een voorstel en een haalbaarheidsstudie gedaan voor de herontwikkeling van het totale complex van het Energiepark en het Scheltema-complex. In reactie hierop heeft het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) een alternatieve invulling voor de herontwikkeling voorgesteld. De plannen die eerder ingediend zijn door de MeyerBergman Erfgoed Groep en door het Nieuw Leids Bolwerk vormen ingrediënten, die de gemeente, afhankelijk van de uitkomst van het participatieproces en het gemeentelijk onderzoek, zal gebruiken.

Op de hoogte blijven?

Op deze pagina plaatsen we geregeld updates voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het proces. U kunt zich ook aanmelden voor Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Ga naar www.leiden.nl/stadsnieuws. Voor specifieke informatie over het Energiepark en omgeving vinkt u onder het kopje onderwerp het vakje voor ‘Energiepark en omgeving’ aan.

Meer achtergrondinformatie

Zie het tabje Downloads rechts op deze pagina.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.