Energiepark e.o.

Het terrein rond de energiecentrale aan de Langegracht, inclusief het Stadsbouwhuis dat ernaast ligt, biedt unieke kansen om herontwikkeling van industrieel erfgoed te combineren met de ontwikkeling van groen, woningbouw en cultuur.  

Dit draagt bij aan het realiseren van de ambities van de gemeente voor de noordelijke rand van de binnenstad. Waaronder de stimulering van het cultuurkwartier, de woningbouwopgave, de realisatie van het Singelpark en het activeren van het gemeentelijk, monumentale vastgoed ter plaatse.

Schets van de toekomstige situatie

Betrokkenheid (markt)partijen bij ontwikkeling Energiepark e.o.

De gemeente organiseert een participatietraject om omwonenden en overige betrokkenen mee te laten denken over de toekomst van het Energiepark en omgeving. Op 26 maart jl. heeft de laatste inhoudelijke bijeenkomst plaatsgevonden. Nu bereidt de gemeente op basis van alle opbrengsten een gebiedsvisie voor. Het geeft antwoord op de vraag waar er gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden en hoe en wanneer bepaalde locaties binnen het gebied ontwikkeld worden.

De gemeente merkt dat er veel interesse is vanuit (markt)partijen om plannen te ontwikkelen voor het Energiepark e.o. Een deel van deze (markt)partijen zoekt nu contact met omwonenden en anderen om mee te denken over concrete plannen voor dit gebied/of delen van dit gebied. De gemeente juicht de interesse in het Energiepark en omgeving toe. Wel willen we benadrukken dat de gemeente nog geen keuze heeft gemaakt welke marktpartij(en) dit gebied gaat of gaan ontwikkelen. De (markt)partijen die nu actief zijn, doen dat op eigen initiatief. De gemeente is in gesprek met deze (markt)partijen om te zorgen dat er geen verwachtingen gewekt worden, die niet mogelijk zijn. In het besluit over de gebiedsvisie zal ook aandacht besteed worden aan de wijze waarop marktpartijen betrokken kunnen worden bij de ontwikkeling van dit gebied. Het gaat dan bijvoorbeeld om de vraag of het noodzakelijk en/of gewenst is een selectieprocedure te doorlopen, waaraan meerdere marktpartijen mee kunnen doen.

Initiatieven

In 2017 heeft de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG) een voorstel en een haalbaarheidsstudie gedaan voor de herontwikkeling van het totale complex van het Energiepark en het Scheltema-complex. In reactie hierop heeft het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) een alternatieve invulling voor de herontwikkeling voorgesteld. De plannen die eerder ingediend zijn door de MeyerBergman Erfgoed Groep en door het Nieuw Leids Bolwerk vormen ingrediënten, die de gemeente, afhankelijk van de uitkomst van het participatieproces en het gemeentelijk onderzoek, zal gebruiken.

Op de hoogte blijven?

Op deze pagina plaatsen we geregeld updates voor iedereen die op de hoogte wil blijven van het proces. U kunt zich ook aanmelden voor Stadsnieuws, de digitale nieuwsbrief van de gemeente Leiden. Ga naar www.leiden.nl/stadsnieuws. Voor specifieke informatie over het Energiepark en omgeving vinkt u onder het kopje onderwerp het vakje voor ‘Energiepark en omgeving’ aan.

Meer achtergrondinformatie

Zie het tabje Downloads rechts op deze pagina.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.