Gemeenteraad heeft Gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vastgesteld

Op 17 oktober heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vastgesteld. Op verzoek van de gemeenteraad is de naam gewijzigd van Ambitiedocument naar Gebiedsvisie. De inhoud van het stuk is niet gewijzigd.

Beide documenten zijn op deze pagina te vinden onder het kopje Downloads. Op 1 december 2019 wordt het Ambitiedocument Diamantplein en omstreken verwijderd en is alleen de Gebiedsvisie Diamantplein en omgeving nog op deze pagina te vinden.

De Gebiedsvisie vormt de basis voor de verdere uitwerking van de plannen door de initiatiefnemers en de gemeente in een kaderbesluit dat volgend jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.