Gemeenteraad heeft Gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vastgesteld

Op 17 oktober heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vastgesteld.

Bekijk het document via notubiz. Op 1 december 2019 wordt het Ambitiedocument Diamantplein en omstreken verwijderd en is alleen de Gebiedsvisie Diamantplein en omgeving nog op deze pagina te vinden.

De Gebiedsvisie vormt de basis voor de verdere uitwerking van de plannen door de initiatiefnemers en de gemeente in een kaderbesluit dat volgend jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.