Diamantplein en omgeving

Het Diamantplein is toe aan een flinke opknapbeurt. Verschillende initiatiefnemers (eigenaren van en rond het Diamantplein) hebben bij de gemeente aangegeven dat zij hun gebouwen willen herontwikkelen. De gemeente grijpt deze kans aan om samen met hen het Diamantplein en de omgeving om te vormen tot een Hart van de Wijk.

Een foto van het Diamantplein vóór de veranderingen. Op de achtergrond een flat en op het plein een snack- of viskar.
Het huidige Diamantplein

Plannen van de initiatiefnemers

Drie initiatiefnemers hebben zich de afgelopen twee jaar gemeld bij de gemeente met plannen. De eigenaar van het winkelcentrum Diamantplein wil het wijkwinkelcentrum opknappen, de eigenaar van Opaalstraat 1-5 wil zorgwoningen bouwen en de initiatiefnemer van Robijnstraat 4 wil appartementen bouwen.

Samen optrekken

De gemeente Leiden wil de verschillende plannen goed op elkaar afstemmen en meteen van de gelegenheid gebruik maken om het Diamantplein en omgeving een nieuwe impuls te geven. Daarbij is zeker ook de mening van omwonenden en andere betrokkenen van belang. Gezamenlijk wordt gewerkt aan een ambitiedocument waarin staat aan welke voorwaarden de ontwikkeling van het gebied moet voldoen zodat het straks een geslaagd hart van de wijk is.

Participatie

De gemeente gaat graag in gesprek met omwonenden, ondernemers en overige betrokkenen, zodat hun kennis, wensen en ideeën meegenomen kunnen worden bij het maken van het ambitiedocument Diamantplein en omgeving. Het participatieproces wordt afgetrapt met de Week van de Diamant, van 6 tot en met 11 mei 2019. Tijdens deze week zijn er verschillende momenten waarin we bij betrokkenen de ideeën en wensen voor het gebied willen ophalen. Daarnaast voeren we gedurende deze week gesprekken met ondernemers en organisaties die in de buurt werken.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Uitnodiging Week van de Diamant

    Van 6 tot en met 11 mei organiseert de gemeente Leiden de Week van de Diamant. Tijdens deze week zijn er verschillende momenten waarop ideeën en wensen van omwonenden, ondernemers en overige betrokkenen worden onderzocht.

    Lees meer