Diamantplein en omgeving

Het Diamantplein is toe aan een flinke opknapbeurt. Verschillende initiatiefnemers (eigenaren van en rond het Diamantplein) hebben bij de gemeente aangegeven dat zij hun gebouwen willen herontwikkelen. De gemeente grijpt deze kans aan om samen met hen het Diamantplein en de omgeving om te vormen tot een Hart van de Wijk.

Plannen van de initiatiefnemers

Drie initiatiefnemers hebben zich de afgelopen twee jaar gemeld bij de gemeente met plannen. De eigenaar van het winkelcentrum Diamantplein wil het wijkwinkelcentrum opknappen, de eigenaar van Opaalstraat 1-5 wil starters- en zorgwoningen bouwen voor de sociale huursector en de initiatiefnemer van Robijnstraat 4 wil koopappartementen bouwen voor het middensegment en daarnaast is het plan om de begane grond in te vullen met maatschappelijke (zorg)functies.

Een foto van het Diamantplein vóór de veranderingen. Op de achtergrond een flat en op het plein een snack- of viskar.
Het huidige Diamantplein

Samen optrekken

De gemeente Leiden wil de verschillende plannen goed op elkaar afstemmen en meteen van de gelegenheid gebruik maken om samen met de initiatiefnemers het openbaar gebied rondom het Diamantplein en omgeving her in te richten. Daarbij is zeker ook de mening van omwonenden en andere betrokkenen van belang. De omwonenden en ondernemers hebben tijdens de Week van de Diamant de plannen toegelicht gekregen en hebben hun wensen en zorgen geuit. Deze input is gebruikt bij het opstellen van de gebiedsvisie. In de gebiedsvisie staat aan welke voorwaarden de ontwikkeling van het gebied moet voldoen, zodat het straks een geslaagd hart van de wijk is.

Gebiedsvisie

Op 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vastgesteld. De gebiedsvisie vormt de basis voor de verdere uitwerking van de plannen door de initiatiefnemers en de gemeente in een kaderbesluit dat volgend jaar ter vaststelling aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Gemeenteraad heeft Gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vastgesteld

    Op 17 oktober heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vastgesteld. Op verzoek van de gemeenteraad is de naam gewijzigd van Ambitiedocument naar Gebiedsvisie. De inhoud van het stuk is niet gewijzigd.

    Lees meer