Bijeenkomsten klankbordgroep De Zwijger

Op drie maandagavonden in november kwam de klankbordgroep van De Zwijger online bij elkaar. De groep bestaat uit bewoners, ondernemers en vertegenwoordigers van een bewonerscommissie en bewonersvereniging. Vanuit de gemeente waren er verschillende medewerkers aanwezig. Ook woningcorporatie De Sleutels en Ons Doel waren vertegenwoordigd. Vanuit het bureau dat de eerste schetsen voor het gebied maakt (MVRDV) keek er ook een medewerker mee. Gespreksleider was Willeke Lekanne, medewerker van de gemeente.

Hieronder vindt u de verslagen van de bijeenkomsten.

Verslagen klankbordgroepen De Zwijger