De Zwijger gebiedsvisie

Voor het gebied rondom De Willem de Zwijgerlaan Oost wordt een gebiedsvisie gemaakt. Er is hier ruimte voor woningen, maar er wordt ook gekeken hoe het gebied beter aan elkaar verbonden kan worden, ondanks dat de Willem de Zwijgerlaan het gebied doorkruist. De woningbouwcorporaties De Sleutels en Ons Doel en de gemeente werken samen aan een plan. 

Luchtfoto van het gebied dat ontwikkeld wordt.

Om welk gebied gaat het?

Het gaat om het gebied dat ligt ingeklemd tussen de IJsselmeerlaan/Sumatrastraat, Surinamestraat, Curaçaostraat, Joop Vervoornpad en de volkstuinen Ons Buiten. Dit plangebied is tot stand gekomen door het combineren van de opgaven van de drie grondeigenaren in dit gebied. Het kan dat de grenzen van het gebied nog wat wijzigen. 

Wie werken er aan de gebiedsvisie?

De gemeente heeft stedenbouwkundig bureau MVRDV en financieel strategisch bureau Rebel opdracht gegeven om de gebiedsvisie te maken. In de gebiedsvisie komt onder andere te staan wat voor wijk het wordt, voor wie, wat voor woningen er komen, hoe de openbare ruimte ingedeeld wordt, welke functies (zoals werken, bedrijvigheid, voorzieningen, sport en horeca) er komen en hoe het verkeer en parkeren wordt geregeld.

Participatie

De gemeente vindt het belangrijk om bij het maken van deze gebiedsvisie ook de meningen en ideeën van omwonenden, ondernemers, toekomstige bewoners en verenigingen mee te nemen. Bewoners en andere betrokken uit het gebied zijn gevraagd mee te doen met een klankbordgroep.

Wanneer er meer duidelijk is over de verschillende mogelijkheden, worden die ook aan bewoners voorgelegd.

De gebiedsvisie wordt uiteindelijk vastgesteld door het college en de gemeenteraad.

Denk en doe mee

Het concept gebiedsvisie Park de Zwijger is te vinden op doemee.leiden.nl. U kon hierop reageren tot eind oktober 2022. 

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.