Verkeersonderzoek de Mors

Er rijdt veel verkeer in en vooral rond de Mors, ook staan verschillende projecten op de planning in deze wijk. Naar aanleiding van zorgen uit de wijk heeft de gemeente een verkeersonderzoek (pdf, 0,98 mb) gedaan. De conclusie uit dit onderzoek is dat het druk is op de hoofdwegen in en rond de Mors. Er zijn knelpunten in de huidige en toekomstige situatie. De ontwikkelplannen in de wijk leveren echter maar een zeer beperkte bijdrage aan deze drukte op de hoofdwegen.

Dat we de hoofdwegen moeten verbeteren om de knelpunten op te heffen, wordt opgenomen in de actualisatie van de Mobiliteitsnota. Deze nota agendeert de ambities en knelpunten van het huidige mobiliteitsbeleid. De gemeente Leiden groeit op veel plekken dus in deze nota staan nog meer knelpunten in de stad benoemd. Op basis van deze ‘agenda’ kan het bestuur keuzes maken over wanneer welke knelpunten kunnen worden aangepakt.

Om de ontwikkelplannen in de Mors uit te kunnen voeren en daarbij te zorgen dat er geen nieuwe knelpunten bijkomen, zal bij de uitwerking per project onderzocht worden hoe het verkeer in de directe omgeving goed kan aansluiten, blijft doorstromen en de omgeving bereikbaar, veilig en leefbaar blijft.