Rapportage digitale bewonersenquête

De gemeente wil bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk graag betrekken bij het toekomstplan voor De Mors. Eén van de middelen die hiervoor is ingezet, is een digitale enquête onder bewoners. In totaal hebben 308 mensen deze ingevuld, waarvoor dank. In een rapportage (pdf, 481 kb) zijn de resultaten weergegeven.