Projectenmarkt De Mors

Vanwege de Coronacrisis gaat de projectenmarkt van 8 april niet door.

 

AFGELAST

Overzicht van projecten Morsdistrict

Statendijck

Op het braakliggende terrein waar vroeger de oude Maranthakerk (Hoek Morsstraat/Dijkstraat) worden door ontwikkelaar Ouwehand in drie bouwblokken 14 grondgebonden woningen gerealiseerd.

Diamantplein

Het Diamantplein en omgeving is toe aan een flinke opknapbeurt. Drie initiatiefnemers hebben bij de gemeente aangegeven dat zij hun gebouwen willen herontwikkelen.

Park Kweeklust

Alle parken in Leiden worden eens in de 25 jaar flink opgeknapt. Nu is het de beurt aan park Kweeklust.

Internationaal Georienteerd Basisonderwijs (IGBO)

In de Leidse regio is behoefte aan meer internationaal georiënteerd basisonderwijs (IGBO). Een IGBO is een school waar leerlingen een internationaal erkend lesprogramma volgen in een Engelstalige lesomgeving.  Het college van burgemeester en wethouders heeft na een intensieve zoektocht besloten het terrein gelegen aan de Saffierstraat 3a (Crescendoterrein) aan te wijzen als locatie voor de tijdelijke (5 tot 10 jaar) huisvesting van deze nieuwe internationale basisschool.

Robijnhof

Dit project betreft de herontwikkeling van de locatie Robijnhof door initiatiefnemer/ ontwikkelaar De Nijs. De bestaande gebouwen worden gesloopt en er komt nieuwbouw voor in de plaats, waarbij ook het openbare gebied in dit plangebied opnieuw wordt ingericht.

Turkooislaan

De Raad Vastgoed is eigenaar van de grond en opstallen van de locatie Turkooislaan 131 in de Hoge Mors, omsloten door de Turkooislaan, Smaragdlaan en Agaatlaan. De Raad Vastgoed ziet mogelijkheden om de huidige panden te slopen en de locatie te transformeren naar een zo’n 136 woningen, met een groot aandeel sociale huur.

Plesmanlaan 100/ Jacobsgebouw

Urban Interest is eigenaar van het leegstaande kantoorgebouw aan de Plesmanlaan 100 (voormalige Jacobs kantoor) op de hoek Plesmanlaan/ Haagse Schouwweg. Urban Interest heeft de gemeente benaderd om de mogelijkheden van herontwikkeling van de locatie te bekijken.

Rioolvervanging en herinrichting De Hoge Mors

Het gemengde rioolstelsel in de Hoge Mors is 50 jaar oud en moet vanwege de slechte kwaliteit vervangen worden door een gescheiden stelsel, zodat het regenwater direct wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater.

Engelbertahoeve

Op de Hoge Morsweg 140 realiseert Stadsherstel Amsterdam N.V. 11 woningen in een voormalige boerderij.

Stationsgebied Mors

Het gebied rond station Leiden Centraal is een heel drukbezocht gebied. De inrichting van het gebied zoals die nu is, past niet bij de kansen die dit belangrijke knooppunt biedt.

Gebiedsagenda
De gemeente werkt samen met de stad aan de toekomst van het stationsgebied. De gebiedsagenda  beschrijft acht agendapunten waarover de gemeente met de stad in gesprek wil gaan over een gebiedsvisie.

Morspoort-kavel

Onderdeel van het Stationsgebied is de Morspoort-kavel. Hier maken de parkeergarage Morspoort, het (tijdelijk) onderkomen van het sociaal pension en het gemeentelijk kantoor Stationsplein 107 (voormalig Belastingkantoor) deel van uit. De bedoeling is dat op deze plek in de toekomst woningbouw wordt gerealiseerd.  

Sportpark de Mors

De komende jaren gaan we aan de slag met het herinrichten van sportpark De Mors. De gemeente wil er een echt wijksportpark van te maken. We onderzoeken welke andere voorzieningen aan het sportpark toegevoegd kunnen worden. Naar verwachting start het project voor de zomer van 2020.

Leidse ring Noord

Met het project Leidse Ring Noord werken Leiden en Leiderdorp aan een betere doorstroming van het verkeer op de Plesmanlaan, Schipholweg, Willem de Zwijgerlaan en de Oude Spoorbaan.

Oude Rijnlocatie

Op de Oude Rijnlocatie, gelegen op de hoek van de Hoge Morsweg en de Haagse Schouwweg zal de Veerplaats worden gerealiseerd.

Wernink

Het voormalig bedrijfsterrein (betoncentrale) Werninkterrein tussen het spoor en de Rijn is sinds lange tijd niet meer in gebruik. Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 oktober 2019 de projectopdracht voor herontwikkeling van het Werninkterrein vastgesteld. Voor de start bouw wordt voorzien in eind 2023.