Ontwikkelperspectief De Mors 2040 voor inspraak

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft het Ontwikkelperspectief De Mors op dinsdag 12 mei vastgesteld voor inspraak. Vanaf aanstaande maandag 18 mei tot en met maandag 29 juni ligt het ontwikkelperspectief De Mors ter inzage op het stadskantoor en voor inspraak op www.leiden.nl/inspraak

Het Ontwikkelperspectief is een plan voor de toekomstige ontwikkeling van de wijk De Mors tot 2040. Er gebeurt de komende jaren veel in deze karakteristieke wijk De Mors bestaande uit de Hoge Mors, De Lage Mors en Transvaal. Dit vraagt om een visie op het gebied voor de toekomst. Daarom is er een Ontwerp-ontwikkelperspectief voor De Mors (pdf, 10,67 mb) gemaakt. Er is ook een verkorte publieksversie (pdf, 6,59 mb) in te zien. 

Inspraak

Gedurende de periode van de terinzagelegging kunnen inspraakreacties worden ingediend. Schriftelijk of via www.leiden.nl/inspraak onder vermelding van ‘Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors’.

Inzien

Het Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors is van maandag 18 mei 2020 tot en met maandag 29 juni 2020 in te zien in het Stadskantoor, Bargelaan 190. Digitaal is Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors in te zien via www.leiden.nl/inspraak.

Na inspraak

Alle ontvangen reacties op het Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors zullen na afloop van de inspraakperiode worden verwerkt. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden besproken en vastgesteld. 

De gemeenteraad ontvangt een inspraaknota, waarin alle inspraakreacties zijn opgenomen. In de nota wordt bijde inspraakreacties vermeld wat het college ervan vond en hoe ze in het ontwikkelperspectief zijn verwerkt.

Op 27 mei van 15.00 tot 17.00 uur en op 8 juni van 10.30 tot 12.30 uur is het mogelijk om vragen te stellen aan de projectorganisatie. Binnenkort volgt meer informatie.