Jongeren Streetviewteam praten met elkaar over De Mors

Gemeente Leiden ging in gesprek met jongeren uit het Streetviewteam. Vijf jongeren van het Streetviewteam Mors speelden een spel waarin zij vertelden wat zij belangrijk vinden voor hun wijk. Bij dit spel ging het om het maken van keuzes. De input uit het Streetviewteam is gebruikt voor het ontwikkelperspectief De Mors 2040.

Aan het  begin van het spel mochten de jongeren twee voorzieningen uitkiezen die zij het belangrijkst vonden in de wijk. De voorzieningen die gekozen werden zijn winkelcentrum, buurthuis, jongerencentrum, sportveld, flatgebouw, speeltuin, gezondheidscentrum en bomen. De vraag die de jongeren voorgelegd kregen was: ‘Waar kies je voor als je je eigen wijk mag inrichten? Wat doe je als de ruimte beperkt is? En wat doe je als geld een beperkende factor is?’

‘Wat vinden jullie belangrijk in je wijk?  Wat zijn kernwaarden die jullie zien voor de wijk?

Voorzieningen in de buurt

In het gesprek benoemende de jongeren uit het Streetviewteam dat zij het belangrijk vinden om voldoende werkgelegenheid te hebben, en voldoende woningen voor iedereen, groen en voorzieningen voor jong en oud. Ook sociaal contact en gezondheid werden als belangrijke onderwerpen in het gesprek benoemd. Ook merkten zij op dat ze voornamelijk gebruik maken van het park en de speelvoorzieningen in de buurt en niet van het park en de speelvoorzieningen in de naastgelegen buurt.

Door in het spel aan de voorzieningen een prijs te hangen en het beschikbare geld te  beperken werden ze uitgedaagd om aan te geven welke van deze voorzieningen zij het belangrijkst vinden.

  • Een gezondheidscentrum, dat is voor iedereen in de wijk belangrijk en daar moet iedereen toegang toe hebben.
  • Voldoende woningen voor iedereen. Nadrukkelijk werden betaalbare flats genoemd zodat iedereen in de wijk kan blijven wonen.
  • Ontmoetingsplekken. Hierbij werd aangegeven dat de mensen de plek maken. Het liefst iets met een afdakje, maar het kan ook rond een boom zijn. Het liefst is het wel een plek die voor alle doelgroepen (jongeren en ouderen) te gebruiken is.

‘Waar kies je voor als je je eigen wijk mag inrichten?’ Het liefst zouden ze een aantal van de al ingetekende huizen op de fictieve wijk weghalen en deze vervangen voor flatgebouwen zodat er meer (goedkopere) woningen toegevoegd kunnen worden. Ook zouden zij graag het groen opwaarderen zodat er meer mooie bloemen en meer kleur in de wijk komt. ‘Wat doe je als de ruimte beperkt is?’ De speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken werden verdeeld over de wijk zodat er een centrale plek is voor bewoners met een gezondheidscentrum en buurthuis en verspreid over de wijk kleinere ontmoetingsplekken ontstaan.