Interviews met bewoners de Mors

Het ontwikkelperspectief geeft richting aan de toekomst van De Mors. Om er achter te komen wat er nodig is om de wijk ook in 2040 een prettige en leefbare wijk te laten zijn, is de visie van de bewoners onmisbaar. Wat vinden bewoners van de voorzieningen in de wijk, mobiliteit, veiligheid en woningbouw? Mensen uit de Mors vertellen.

Bekijk het document 'Interviews met bewoners uit de Mors' (pdf, 3,43 mb).