College stemt in met aangepast ontwikkelperspectief

Op dinsdag 27 oktober heeft het college van burgemeester en wethouders de beantwoording van de inspraakreacties op het ontwerp-ontwikkelperspectief voor De Mors vastgesteld en ingestemd met het, naar aanleiding van de reacties, gewijzigde plan. Daarnaast stelt het college aan de raad voor om het Ontwikkelperspectief ‘Meer Mors, Mooi voor iedereen’ vast te stellen.