Antwoord op de inspraakreacties ontwerp-ontwikkelperspectief

De gemeente heeft voor de zomer iedereen die heeft ingesproken op het Ontwerp-ontwikkelperspectief De Mors laten weten dat het college van burgemeester en wethouders in september haar antwoorden op de inspraakreacties zou vaststellen. Dit is nog niet gebeurd en zal nu naar verwachting eind oktober plaatsvinden.

De gemeente brengt de insprekers op de hoogte van de antwoorden zodra dit gebeurd is. Het ontwikkelperspectief wordt vervolgens ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. Daarbij ziet de gemeenteraad ook welke inspraakreacties er zijn ingediend en hoe het college hiermee om is gegaan. Voordat de gemeenteraad een besluit over het Ontwikkelperspectief neemt, is er voor insprekers de gelegenheid om zijn/haar reactie toe te lichten.