De Mors

De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.

Luchtfoto van de Mors

Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, wat goed is in de wijk te behouden en waar dat gewenst is te verbeteren, wordt er een toekomstplan voor De Mors opgesteld. Dit noemen we een ontwikkelperspectief. De gemeente betrekt bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk daar bij.

Veel gestelde vragen

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.