De Mors

De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.

Luchtfoto van de Mors

Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, wat goed is in de wijk te behouden en waar dat gewenst is te verbeteren, wordt er een toekomstplan voor De Mors opgesteld. Dit noemen we een ontwikkelperspectief. De gemeente betrekt bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk daar bij.

Veel gestelde vragen

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • College stemt in met aangepast ontwikkelperspectief

  Op 27 oktober 2020 heeft het college ingestemd met het aangepast ontwikkelperspectief de Mors.

  Lees meer
 • Antwoord op de inspraakreacties ontwerp-ontwikkelperspectief

  De gemeente brengt de insprekers op de hoogte van de antwoorden op de inspraakreacties zodra die zijn vastgesteld. Het ontwikkelperspectief wordt vervolgens ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

  Lees meer
 • Inspraakperiode afgelopen

  Het college van burgemeester en wethouders stelt in september, na het zomerreces, haar antwoord op de inspraakreactie vast en informeert insprekers hierover.

  Lees meer