De Mors

De wijk De Mors (Transvaalbuurt, Lage Mors en Hoge Mors) is in ontwikkeling. De komende jaren worden er woningen gebouwd en wordt de openbare ruimte anders ingericht. Daarnaast wordt het riool vervangen en zal De Mors in 2035 aardgasvrij zijn.

Kaart van een deel van Leiden waarop met een rode lijn het gebied De Mors is aangegeven

Om alle ontwikkelingen goed op elkaar af te kunnen stemmen, wat goed is in de wijk te behouden en waar dat gewenst is te verbeteren, wordt er een toekomstplan voor De Mors opgesteld. Dit noemen we een ontwikkelperspectief. De gemeente wil bewoners, bedrijven, instellingen en organisaties uit de wijk daar graag bij betrekken. Praat, denk en doe met ons mee! Bijvoorbeeld door deel te nemen aan een huiskamergesprek of de digitale enquête in te vullen.

Huiskamergesprekken en enquête

De gemeente organiseert de huiskamergesprekken samen met Leidse gesprekken. Deze onafhankelijke organisatie wil eraan bijdragen dat álle inwoners van Leiden, ongeacht afkomst, opleiding of achtergrond, zich betrokken voelen bij en actief meedoen aan gesprekken en besluitvorming over de toekomst van onze stad.
Woont u in De Mors, en wilt u in oktober een avond/middag uw huiskamer ter beschikking stellen voor een gesprek met ongeveer 8 mensen? Wij zorgen voor iemand die het gesprek leidt en een verslag maakt. Neem contact met ons op. Doe dat via het contactformulier onder vermelding van Huiskamergesprekken De Mors of bel 14071. Ook horen we het graag als u deel wilt nemen aan een huiskamergesprek.
Daarnaast kunt u als bewoner van De Mors een digitale enquête invullen. Het invullen duurt ongeveer 5 minuten en kan tot 21 oktober 2019.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.