College stemt in met Nota van Uitgangspunten bouwplan Verbeekstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de Nota van Uitgangspunten bouwplan Verbeekstraat en deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Daarmee wordt de bouw van ongeveer 250 woningen mogelijk binnen de randvoorwaarden van het Ontwikkelperspectief De Mors en de Omgevingsvisie 1.1. De uitgangspunten zijn aangescherpt na participatie van de omgeving.

30% van de woningen komt beschikbaar voor sociale huur en 40% voor middeldure koop, met woninggroottes tussen de 45 m² en 80 m² GBO. Het overige deel bestaat uit huur en koop met woninggroottes vanaf 60m² GBO. Naast woningen is er in het plan ook ruimte voor kleinschalige en buurtgerichte voorzieningen. Het bestemmingsplan en omgevingsplan zal hierop worden aangepast. Met het transformeren van kantoorpanden en het toevoegen van nieuwbouw in de Verbeekstraat wordt ook de openbare ruimte opnieuw ingericht, met bijzondere aandacht voor klimaatadaptatie en biodiversiteit.