Diamantplein en omgeving

Het Diamantplein en omgeving is toe aan een flinke opknapbeurt. Verschillende initiatiefnemers (eigenaren van en rond het Diamantplein) hebben bij de gemeente aangegeven dat zij hun gebouwen willen herontwikkelen. De gemeente grijpt deze kans aan om samen met hen het Diamantplein en de omgeving om te vormen tot een Hart van de Wijk.

Plannen van de initiatiefnemers

De eigenaar van het winkelcentrum Diamantplein start begin 2021 met het opknappen van het wijkwinkelcentrum. Er komt onder andere een tweede supermarkt. De ontwikkelaar van Opaalstraat 1-5 wil een appartementencomplex bouwen op deze locatie.

Een foto van het Diamantplein vóór de veranderingen. Op de achtergrond een flat en op het plein een snack- of viskar.
Het huidige Diamantplein

Kaderbesluit

Op 17 oktober 2019 heeft de gemeenteraad de gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vastgesteld. In de gebiedsvisie staat aan welke voorwaarden de ontwikkeling van het gebied moet voldoen, zodat het straks een geslaagd hart van de wijk is. De gebiedsvisie vormt de basis voor de verdere uitwerking van de plannen door de initiatiefnemers en de gemeente in een kaderbesluit. In dit Kaderbesluit beschrijft de gemeente de kaders waarbinnen de plannen voor het Diamantplein en omgeving verder moeten worden uitgewerkt. Het Kaderbesluit wordt in het eerste kwartaal van 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Als het Kaderbesluit is vastgesteld, start de ontwikkelaar van Opaalstraat 1-5 met de voorbereiding van de bestemmingsplanprocedure.

Openbare ruimte Diamantplein

De gemeente heeft in samenwerking met een ontwerpgroep, bestaande uit bewoners, een schetsontwerp voor de openbare ruimte rond het Diamantplein gemaakt. Daarnaast wordt de komende jaren de riolering in de Hoge Mors vervangen. De gemeente is van plan om deze twee trajecten  in de openbare ruimte samen te voegen.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

  • Gemeenteraad heeft Gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vastgesteld

    Op 17 oktober heeft de gemeenteraad de Gebiedsvisie Diamantplein en omgeving vastgesteld. Op verzoek van de gemeenteraad is de naam gewijzigd van Ambitiedocument naar Gebiedsvisie. De inhoud van het stuk is niet gewijzigd.

    Lees meer

#doculijst #leeg