Uitwerking bewonersavond Herontwikkeling Corantijnstraat / Paramaribostraat 10 maart 2020

Doel van de avond: ophalen aandachtspunten voor de Nota van Uitgangspunten. De Nota van Uitgangspunten wordt opgesteld door de gemeente in samenspraak met Portaal en dit document wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Portaal kan na vaststelling verder invulling geven aan hoe de toekomstige bebouwing en omgeving eruit komt te zien. Naast de aandachtspunten die we uit de buurt ophalen, vindt de basis van deze nota in het vastgestelde beleid van de gemeente. Denk aan oplossingen voor parkeren en wat voor woningen er gaan komen.

Vanwege de coronacrisis hebben we iedereen nog een brief nagezonden met de oproep om eventuele aandachtspunten per mail aan ons kenbaar te maken. Deze reacties zijn ook verwerkt.

Aandachtspunten en zorgen per thema

Opgehaald tijdens de bewonersavond op 10 maart 2020 en via de email:

Toekomstige bebouwing

Zelfde bouwhoogte behouden

Aandacht voor de bezonning (gedurende de dag en avond) nabijgelegen woonblok – bij te hoge bebouwing.

Vrij uitzicht op de speeltuin

Tweezijdig uitzicht en kopgevels

Kadastrale grenzen waarborgen met open ruimte

Uitzicht op elkaar, geen inkijk; behoud ruimte tussen de bebouwingen

Zichtlijnen

Kleur en materiaal van de wijk aanhouden

Bouwoverlast - tijdens de bouw bescherming tegen stof en puin

Bouwlogistiek; routing; en 1 entree

Afval overlast – grofvuil

Huidige bebouwing zorgt niet voor weerkaatsing van geluid.

Uitzicht op groen behouden

De bouw meer richting zwembad De Zijl

Groen en spelen

De mogelijkheid dat kinderen veilig kunnen spelen (voorbeeld: voetbalveld met hekjes)

Mogelijkheid tot spelen voor alle leeftijden

Onveilig gevoel terwijl er wel ruimte is

Speelplek zichtbaar vanuit de woning, zodat kinderen in de gaten gehouden kunnen worden

Speelplek moet niet uitnodiging zijn tot een hangplek

Op de huidige speelplek spelen te veel kinderen, waardoor ruzie ontstaat. Alle kinderen uit de omgeving spelen er ook.

Gezellige open binnentuin is prettig, waar gespeeld kan worden.

Rekstok

Speelplek voor de buurt, huidige picknicktafels worden nu ook veelvuldig gebruikt

Fijne en veilige speelplek behouden

Meer betekenis geven aan openbaar groen

Tuinen dragen bij aan groen karakter buurt

Geen tuintjes, omdat deze vaak troepplek worden

Wens om stuk groen te adopteren om groente fruit of bloemen te kweken

Veel steen – vergoenen

Zoveel mogelijk behoud van bomen (eventueel verplaatsen) en groen

Meer groen in de wijk, met meer bankjes en prullenbakken

Behoud speeltuin

Parkeren en verkeer

Voldoende parkeerplekken voor zowel bewoners als bezoekers, ondergrondse parkeergarage

Bij herinrichting rekening houden met (toekomstige) laadpalen

Flexibele parkeervoorzieningen die makkelijk zijn te transformeren bij afnemende vraag

Huis gekocht waarbij parkeren voor de deur mogelijk is

Parkeerdruk neemt toe door nieuwe bouwplannen

Auto’s rijden hard door de buurt - Verkeersdrempels hoger en smaller – vaak te hard gereden 30 km zone)

Fiets verbinden formaliseren

Veel steen – wel behoefte aan parkeerplaatsen (’s avonds staat het vol)

Aandacht voor afsluiting spanjaardsbrug en toename drukte omgeving

Bereikbaarheid buurt: toeritweg Sumatrastraat

Parkeerplekken behouden, ook tijdens de sloop en nieuwbouwwerkzaamheden

Voldoende fietsenstallingen bij nieuwe woningen

Overige punten

  • Goede informatieverstrekking van de toekomstige plannen. Een plan van aanpak en een bouwplan.
  • Voldoende ondergrondse containers met een ‘gat’ erin om hondenpoepzakjes in te gooien.
  • Rekening houden met rolstoel- en rollatorvriendelijkheid van de wijk.