Broekweg - Veluwemeerlaan

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, wordt de kruising van het fietspad Broekweg en de Veluwemeerlaan in de Merenwijk opnieuw ingericht.

De kruising Broekweg/Veluwemeerlaan na de aanpassingen. Rood = fietspad, grijs = autoweg.

In 2014 is de inrichting van de kruising veranderd en hebben fietsers voorrang gekregen op het gemotoriseerde verkeer op de Veluwemeerlaan. Sindsdien heeft de gemeente verschillende meldingen en klachten ontvangen over de verkeersveiligheid. Uit verkeersonderzoek is gebleken dat fietsers en voetgangers in veel gevallen een andere route over de kruising kiezen dan van hen verwacht wordt. Door het huidige wegontwerp en de verkeerssituatie aan te passen, wil de gemeente de verkeersveiligheid op de kruising verbeteren.

Wat gaat er gebeuren?

  • Het fietspad Broekweg kruist de Veluwemeerlaan zo haaks mogelijk. Hierdoor ontstaat een knik in het fietspad, die fietsers voor de kruising doet afremmen. De meer haakse kruising verbetert ook het zicht vanaf de Veluwemeerlaan op de Broekweg en andersom.
  • De voorrang verandert op de kruising: fietsers op de Broekweg hebben geen voorrang meer bij het oversteken. Fietsers en voetgangers kiezen zelf het meest veilige moment om over te steken en zijn niet afhankelijk van de oplettendheid van het gemoriseerde verkeer op de Veluwemeerlaan. Langs het fietspad Broekweg komen verkeersborden die fietsers laten zien dat zij een voorrangsweg naderen.
  • Links naast het fietspad komt een oversteekplaats voor voetgangers (aangegeven door zogeheten kanalisatiestrepen). Het zebrapad schuift op naar de bushaltes, zodat deze beter bereikbaar en toegankelijk worden. 
  • De middenberm van de Veluwemeerlaan wordt breder, zodat zowel fietsers als voetgangers genoeg ruimte hebben om halverwege het oversteken te wachten op het meest veilige oversteekmoment.
  • Het gemotoriseerde verkeer op de Veluwemeerlaan wordt afgeremd door twee drempels in de weg.

Waarom kiezen we voor deze oplossing?

Om de verkeersveiligheid te verbeteren, zijn helderheid en eenduidigheid op de kruising belangrijk. De politie en de Fietsersbond hebben geadviseerd om fietsers geen voorrang te geven. Om verwarrende situaties te voorkomen, geven we daarbij aansluitend ook de overstekende voetgangers geen voorrang.
Omdat er niet zo veel  autoverkeer over de Veluwemeerlaan rijdt, is er ook op deze manier genoeg mogelijkheid voor fietsers en voetgangers om over te steken. Halverwege het oversteken van de Veluwemeerlaan is er een rustpunt, waar fietsers en voetgangers veilig kunnen wachten op autoverkeer uit de andere richting. Zo hoeven ze maar op één rijrichting tegelijk te letten.

Uitvoering

De uitvoering van de nieuwe inrichting van de kruising staat gepland voor de winter van 2020/2021. Het definitieve ontwerp voor de kruising is inmiddels klaar. Wanneer de startdatum van de werkzaamheden bekend is, leest u daarover ook in de Stadskrant en de digitale nieuwsbrief Stadsnieuws. Op deze laatste kunt u zich abonneren, vink daarbij aan dat u nieuws over de Merenwijk wilt ontvangen. 

Contact

Wilt u meer weten over dit project of wilt u reageren op het ontwerp? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel 14 071 en vraag naar Danila Ploeger.