Brahmslaan 80: nota van uitgangspunten aan de gemeenteraad aangeboden

Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nota van Uitgangspunten voor Brahmslaan 80 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.

Tijdens de eerste raadscommissievergadering hebben belanghebbenden de mogelijkheid om in te spreken en hun mening te geven over het plan. Omwonenden zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn tijdens de commissie- en raadsvergaderingen. De agenda van de raadscommissies en gemeenteraad vindt u in de Stadskrant en op de website van de gemeenteraad: www.leiden.nl/raad.