Brahmslaan 80

Aan de groene Brahmslaan 80 in de Fortuinwijk Zuid staat een gemeentelijke sporthal, die tijdelijk wordt verhuurd. De gemeente heeft besloten om deze locatie te verkopen en woningbouw op deze plek mogelijk te maken.

Ontwikkelaar Sustay wil in opdracht van woningstichting Ons Doel de locatie herontwikkelen. De gemeente steunt dit initiatief voor het ontwikkelen van 26 kleine sociale  huurappartementen vanuit het beleidsakkoord en de woningbehoefte. De doelgroep voor deze woningen is 1 en 2-persoons huishoudens. De aanwezigheid van een lift in het complex maakt de woningen ook toegankelijk voor ouderen en mindervaliden. Uitgangspunt is dat rond het appartementengebouw minimale betegeling aangebracht wordt en dat aan de lange zijden een open ruimte met een groene uitstraling komt.

Bestemmingsplanprocedure

Voor de bouw kan starten moet een bestemmingsplanprocedure worden doorlopen. De eerste stap hierin is het doorlopen van de eerste participatieronde en door middel van een Nota van Uitgangspunten (NvU). Hierin  staan de kaders en ambities waarbinnen dit plan gerealiseerd moet en kan worden.

Nadat de gemeenteraad de NvU heeft vastgesteld start de bestemmingsplanprocedure. De ontwikkelaar Sustay komt allereerst bij omwonenden terug om het plan aan de buurt voor te leggen. Vervolgens wordt het ontwerp-bestemminsplan opgesteld en wordt het door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Na dit besluit begint de inzagetermijn. Tijdens deze periode van 6 weken heeft u de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen over het plan. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze digitaal of per post sturen. Belanghebbenden worden tijdig geïnformeerd over deze inzagetermijn en hoe men een zienswijze kan indienen.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 

  • Brahmslaan 80: nota van uitgangspunten aan de gemeenteraad aangeboden

    Het college van burgemeester en wethouders heeft de Nota van Uitgangspunten voor Brahmslaan 80 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.

    Lees meer