Verslag informatieavond woningbouw Bloemistenlaan

Op donderdagavond 12 september 2019 organiseerde het Bleekveld BV, samen met de gemeente Leiden, een informatiebijeenkomst over de woningbouwontwikkeling Bloemistenlaan. Op de plek van de voormalige wasserij en tegelhandel aan de Bloemistenlaan is het plan om 33 woningen (22 eengezinswoningen en 11 appartementen) en een verdiepte parkeergarage te realiseren.

Tijdens de informatiebijeenkomst kregen omwonenden informatie over de plannen en konden ze vragen stellen aan vertegenwoordigers van de projectontwikkelaar en de gemeente Leiden. De belangstelling was groot. De bijeenkomst werd naar schatting door ruim 100 geïnteresseerde buurtbewoners bezocht.

Opmerkingen, zorgen en suggesties

Veel aanwezigen reageerden positief op de gepresenteerde plannen. Maar er waren ook veel vragen, met name van direct omwonenden. Zij maken zich zorgen over de aansluiting van de nieuwbouw op hun woning of tuin. Ook waren veel aanwezigen benieuwd naar de verdere ontwerp van de woningen en de inrichting van de openbare ruimte. Tot slot waren er veel vragen over de verkeersafwikkeling.

Vervolg

De komende periode werkt de ontwikkelaar het plan verder uit. Ook gaat de ontwikkelaar in gesprek met  omwonenden over de gestelde vragen en zorgen. Naar verwachting presenteert de ontwikkelaar begin 2020 de definitieve plannen.