Nieuwe fase voor woningbouwproject Bloemistenlaan

Op vrijdag 20 december 2019 is door de gemeente Leiden en het Bleekveld BV een anterieure overeenkomt ondertekend voor het nieuwbouwplan “Bloemistenlaan” in Leiden. Het plan bestaat uit de bouw van 33 nieuwe woningen en de bouw van een ondergrondse parkeergarage voor de benodigde parkeerplaatsen.

De gemeente Leiden heeft besloten medewerking te verlenen aan de nieuwbouwplannen. In de anterieure overeenkomst leggen partijen samenwerkingsafspraken vast. Wethouder Fleur Spijker, namens de gemeente Leiden en Richard Dieben, namens het Bleekveld BV ondertekenden de overeenkomst.

Het plan

Het project Bloemistenlaan ligt in de Tuinstadwijk  op een leegstaande bedrijfslocatie waar voorheen een tegelhandel en wasserij waren gevestigd. Het woningbouwprogramma omvat 22 eengezinswoningen en 11 levensloopbestendige appartementen. In september zijn de voorlopige plannen aan omwonenden gepresenteerd tijdens een informatiebijeenkomst. 

Nul op de Meter

De initiatiefnemers zien de nieuwbouw als de uitgelezen kans om een toekomstbestendige en duurzame leefomgeving te creëren. De woningen en appartementen worden energieneutraal ontworpen. Daarnaast is bij zowel de bouw van de woningen alsmede de openbare ruimte veel aandacht voor circulair bouwen.

Vervolgproces

Begin 2020 start de gemeente met de noodzakelijke planologische procedures, vanwege de wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan Zuidelijke Schil is opgenomen voor deze locatie. De planning van de initiatiefnemer is om eind 2020 te starten met de werkzaamheden.