Inloopavond ontwikkeling Bloemistenlaan

Op donderdag 12 september is er een inloopbijeenkomst voor omwonenden en belangstellenden over het plan Bloemistenlaan. Bekijk de plannen, stel uw vragen of geef uw mening aan vertegenwoordigers van de Interegion Groep en de gemeente Leiden.

  • Datum:            donderdag 12 september 2019
  • Tijd:                 19.00 uur tot 20.30 uur vrije inloop
  • Locatie:           voormalige Tegelhandel, Bloemistenlaan 50

Opzet van de inloopavond

Tussen 19.00 uur en 20.30 uur kunt u binnenlopen wanneer u wilt.  Stel uw vragen of geef uw mening aan vertegenwoordigers van Interegion Groep en de gemeente Leiden.

Wat doen we met uw reacties?

Aan de hand van de inbreng uit de inloopavond en in afstemming met de gemeente Leiden wordt het bouwplan door de Interegion Groep verder uitgewerkt. De gemeente start de noodzakelijke planologische procedures, vanwege de wijzigingsbevoegdheid die in het bestemmingsplan Zuidelijke Schil is opgenomen voor deze locatie. Dan is het ook nog mogelijk zienswijzen in te dienen.