Inloopavond Bizetpad - 10 september 2019

Op 10 september 2019 was er een inloopavond voor het project Bizetpad
Hieronder vind u de zorgen, aandachtspunten en de wensen en eisen van omwonenden en belanghebbenden.

Zorgen en aandachtspunten

 • Zon uit achtertuin bij hoogbouw. Verkeersdrukte in speelgebied kinderen. Parkeergelegenheid is al te krap in de buurt.
 • Alles wat groen is zo veel mogelijk groen laten, dus veel aandacht daarvoor. 
 • Kruising Debussystraat geen voorrang van rechts. Is gevaarlijk.
 • Als er bomen weggaan wordt er altijd gezegd dat de bomen slecht waren. Mijns inziens staan ze wel dicht op elkaar, maar…..
 •  Zorgen om het vele groen dat weggaat. Er zitten veel vogels omdat het zo dicht begroeid is. Slecht zijn ze niet. Jammer van de plek.
 • Als het hek bij het Pergolesipad weggaat, wordt het bij ons een doorgang voor iedereen.
 •  Snelheid van het verkeer beperken.
 •  Voor speciale doelgroepen, maar geen exgedetineerden, asielzoekers of (ex) verslaafden.
 •  Welke voorzieningen. 80 – 100 woningen is ongeveer 200 extra inwoners.
 •  Graag geen overlast door heftige problematiek van de doelgroep of van de scouting.
 •  Parkeerprobleem. Zeker als de kerk en de sportzaal in gebruik is.
 •  De waarde van mijn woning.
 •  Bijzondere doelgroep… Begeleiding voor hen is van belang.
 •  Aandacht voor de extra drukte in de wijk (al die mensen). Graag de buurt toegankelijk houden.
 •  Is het project niet veel te groot in relatie tot de omgeving en de beschikbare ruimte?
 •  Houd rekening met de hoge natuurwaarde (broedende ransuil dit jaar, vleermuizen).
 •  Voldoende parkeerplekken voor alle bewoners.
 •  Het groene karakter van de buurt moet wel graag behouden blijven.
 •  Zonder overleg met bewoners worden wij verblijd (maar niet heus) met een speeltuin. Weg ermee.
 •  Mooie architectuur, geen groot hoog blok, niet te dicht op de César Franckstraat. Misschien aan die kant ook lager, 4 hoog.
 •  Nieuwe parkeerbehoefte; goede ontsluiting
 •  Pergolesipad is ongeschikt als ontsluiting vanwege de vele leerlingen van de Leo Kannerschool die oversteken en de bijna botsingen met fietsers.
 •  Goede ontsluiting van de nieuwe situatie. Nu al is één van de onderdoorgangen een verzamelplek voor drugsdealers, verrommelt het veelvuldig en voelt het, zeker in de avond, daar niet prettig.
 •  Parkeerbehoefte voor de nieuwbouw realiseren op de locatie zelf, mogelijk door een ondergrondse voorziening. Nu al staan de straten in de avond vol. Dit is nog erger op zondagmorgen tijdens de kerkdienst van het Apostolisch Genootschap in de César Franckstraat.  

Wensen en eisen voor project

 • Hoogte appartementen max 4 hoog.
 • Genoeg parkeergelegenheid voor nieuwbouw.
 • Graag geen hoogbouw, hoger dan 7 verdiepingen. 
 • Graag het groen behouden, er is prachtige natuur en ook zeldzame vogels. 
 • Begeleiden van de doelgroepen die er komen. 
 • Niet hoger dan vier verdiepingen. Wij krijgen geen zon meer in de tuin + waardedaling van ons huis. Wat wordt er voor het verkeer geregeld? Het is nu al gevaarlijk, langs het speelplein rijden mensen al te hard en is er veel verkeer. 
 • Goed dat er een mooi plan voor deze plek wordt bedacht. 
 • Behoud van voldoende parkeergelegenheid in de buurt. 
 • Graag wil ik nog van het zonlicht genieten. 
 • Geen 8 hoog, maar een 7 verdiepingen hoge flat. Kunnen de flats ook in de lengte gezet worden? 
 • Mooi plan! Komen er ook woningen met zorg? Groen behouden! 
 • Graag meer natuurlijke ontmoetingsplaatsen voor de buurt. 
 • Positief! Verwacht verdere uitleg op 7 oktober.
 •  Hoge flat aan Vlietzijde zoals de Schubertlaan langs het water! Overige woningen allemaal laagbouw. 
 • Het huidige gebouw heeft iets van een vrijplaats met beginnende ondernemers en activiteiten van jongeren. Het lijkt me heel leuk als er iets van een vrijplaats terugkomt. De buurt is al erg aangeharkt. 
 • Ruime afstand (uitzicht) van de “Parelvissers”.
 • Maximaal 4 woonlagen. Voldoende parkeergelegenheid, indien mogelijk meer. Verbetering verkeersveiligheid ivm overstekende/ spelende kinderen.
 • Het groene karakter van de omgeving graag behouden.
 • Als bewoner en vrijwilligster bij de Parelvissers zou ik graag tzt een woning op het te bouwen complex willen betrekken.
 • Geen hoogbouw.  Wordt er rekening gehouden met het broedseizoen bij het bouwen?
 • Hoogbouw met uitzicht op de korte Vliet is fijn voor de nieuwe bewoners. 
 • Buurt is nogal anoniem. Kan er iets van een gezellig café gerealiseerd worden, soort eetcafé, informeel. 
 • Positief! 
 • Ontsluiting moet gebeuren via het Bizetpad en/of Cesar Franckstraat, met een doorgang voor voetgangers vanaf het Pergolesipad naar de nieuwe locatie. Rekening houdend met de sociale veiligheid.
 • Graag lagere bouw dan 8 woonlagen, vanwege schaduwwerking op de omringende bebouwing en het ontstaan van hoge windsnelheden tussen de diverse gebouwen en met name de twee onderdoorgangen van de flat aan het Pergolesipad.
 •   De vier essen zo snel mogelijk verplaatsen. Voor een aantal bewoners nemen ze veel licht weg.