Bachstraat herinrichting

De Bachstraat is toe aan groot onderhoud. De versleten straat- en stoepstenen worden vervangen. Een goed moment om meteen de inrichting van de buitenruimte te verbeteren.

De toegang naar de portiekflats en garageboxen krijgt een nieuwe inrichting, er komen fietsenrekken en de parkeerplaatsen voor de auto’s worden duidelijker aangegeven. Om de weersextremen zoals heftige regenbuien, hitte en droogte goed op te vangen wordt zo veel mogelijk groen toegevoegd aan de Bachstraat. De straat wordt ook verkeersveiliger met verhoogde kruisingen en een schoolzone, die passen bij een 30-km-zone.

Foto van de Bachstraat

Wat gaat er veranderen

Na de herinrichting heeft de Bachstraat:

 • Strak aangelegde rijbaan met bestaande straatstenen
 • Nieuwe stoepen
 • Verbeterde toegang voor de portiekflats en garageboxen
 • Parkeervakken voor de auto’s
 • Nieuwe fietsenrekken
 • Meer bomen, struiken en borders
 • Verkeersveilige inrichting van de straat
 • Schoolzone bij de Korte Vlietschool

Denk mee over de inrichting

Bewoners van de Bachstraat ontvangen in oktober 2020 een uitnodiging om mee te denken over de nieuwe inrichting van de straat. Dat kan aan de hand van een reactie op het voorlopig ontwerp, dat in oktober wordt gepresenteerd op het platform Doe mee.

Verder in ZuidWest

We werken aan een wijk waarin mensen graag wonen, werken, winkelen en recreëren. Niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Meer weten over alle projecten en initiatieven in Leiden Zuidwest? Kijk op: www.leiden.nl/zuidwest.

Contact

Meer weten over het project? Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of bel: 14 071.

 • Bachstraat - verbetering Bachstraat en uitnodiging tot meedenken (2020-378)

  Lees meer