Subsidie Sportstimulering

Heeft u een goed idee om Leidenaren aan het sporten en bewegen te krijgen of sportverenigingen meer voor de stad te laten betekenen? De gemeente Leiden stelt tot en met 2018 de subsidie Sportstimulering beschikbaar om sportieve initiatieven te ondersteunen.

Voorwaarden

 • Uw project is voor inwoners of sportverenigingen in Leiden.
 • Uw plan is gericht op structureel meer sporten of bewegen of op de manier waarop uw vereniging meer wil betekenen voor de stad. In het plan werkt u uit hoe u dit wilt bereiken.
 • Uw idee is vernieuwend. De gemeente subsidieert geen bestaande projecten.
 • U betaalt zelf minimaal 1/3e van de kosten. De rest van de financiering regelt u via sponsors, fondsen of door deelnemers een bijdrage te laten betalen. Bekijk het rekenvoorbeeld (pdf, 227 kb).
 • U maakt met de subsidie geen winst.
 • U heeft geen betalingsachterstand bij de gemeente.

Er zijn termijnen van een half jaar waarin u de subsidie kunt aanvragen:

 • voor 1 april 2018 voor projecten die plaatsvinden tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019
 • voor 1 oktober 2018 voor projecten die plaatsvinden tussen 1 januari en 1 juli 2019

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen met eHerkenning als vereniging of met DigiD als inwoner van Leiden. U kunt maximaal €20.000 subsidie vragen. Voor de aanvraag heeft u de volgende documenten nodig:

 • Een projectplan met daarin:
  • een korte omschrijving van het project
  • de inhoud en het doel van het project
  • een motivatie hoe uw plan bijdraagt aan structureel meer sporten/bewegen of het vergroten van de betekenis van uw vereniging voor Leiden
  • de werkwijze en organisatie van het project
  • beschrijving waarvoor de subsidie precies wordt gebruikt
 • Een sluitende begroting met alle inkomsten en uitgaven van het project.
 • Een dekkingsplan van de kosten. Hierin laat u zien aan welke andere partijen u een financiële bijdrage hebt gevraagd voor uw project en wat de stand van zaken van deze aanvragen is.

Aanvragen inwoners

Aanvragen bedrijf/organisatie/stichting

Beoordeling aanvraag

Een externe commissie adviseert de gemeente over uw aanvraag op de volgende punten:

 • Draagt uw project bij aan het vergroten van de maatschappelijke rol van verenigingen?
 • Vergroot uw project de sportdeelname van inwoners blijvend?
 • Draagt uw project blijvend bij aan de vernieuwing van het sportaanbod?
 • Toont uw project 'sportief ondernemerschap'? (bijvoorbeeld: Hoe trekt u zoveel mogelijk deelnemers en zorgt u voor een sluitende begroting?)
 • Of en hoe werkt u samen met andere partijen binnen en/of buiten de eigen sector?
 • Bereikt uw project jongeren, ouderen of mensen met een beperking?

Hoe meer uw project aan de bovenstaande punten voldoet, hoe groter de kans dat u de aangevraagde subsidie voor een deel of helemaal krijgt.

Hoe lang duurt het?

 • Vraagt u voor 1 april deze subsidie aan? Dan krijgt u voor 1 juli bericht van de gemeente of u de subsidie krijgt.
 • Vraagt u voor 1 oktober deze subsidie aan? Dan krijgt u voor 1 januari bericht van de gemeente of u de subsidie krijgt.

Heeft u vragen?

Stuur een e-mail naar subsidie@leiden.nl of bel de gemeente via telefoonnummer 14 071.

Wetten en regels