Subsidie Sportstimulering

Hebt u een goed idee om Leidenaren meer te laten sporten en bewegen of om sportverenigingen meer voor de stad te laten betekenen? De gemeente Leiden stelt tot en met 2023 de subsidie Sportstimulering beschikbaar om sportieve initiatieven te ondersteunen.

Elk jaar is er één ronde waarin u de subsidie kunt aanvragen. Per ronde is er € 50.000 te verdelen.

Voorwaarden

  • Uw project is voor inwoners of sportverenigingen in Leiden.
  • Uw plan is gericht op structureel meer sporten of bewegen of op de manier waarop uw vereniging meer wil betekenen voor de stad. In het plan werkt u uit hoe u dit wilt bereiken.
  • Uw idee is vernieuwend. De gemeente subsidieert geen bestaande projecten.
  • De gemeente gaat uit van cofinanciering. Dat betekent dat de gemeente niet de totale kosten van een project betaalt. U betaalt zelf minimaal 1/3e van de kosten. U kunt ook bij andere fondsen subsidie aanvragen, sponsors regelen of een bijdrage van deelnemers vragen. Bekijk het rekenvoorbeeld hieronder, bij Rekenvoorbeeld aanvraag
  • U maakt met de subsidie geen winst.
  • U hebt geen betalingsachterstand bij de gemeente. Als een vereniging de afgesproken betalingsregeling met de gemeente structureel nakomt, zal gekeken worden of er een uitzondering mogelijk is.

Deadline aanvragen

Voor de jaren 2020 tot en met 2023 kunt u jaarlijks ideeën indienen tot 1 april.