9/7/20 Update sporten in de openbare ruimte

Per maandag 11 mei werden de buitensportmogelijkheden door het kabinet verruimd. Niet alleen kinderen en jongeren mochten weer buiten samen sporten, ook volwassenen, mits er 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden. Door deze verruiming nam de druk op de openbare ruimte in Leiden toe.

Om de openbare ruime voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk te houden en op een veilige manier invulling te kunnen geven aan de verruiming van de buitensportmogelijkheden, is er in Leiden een aantal richtlijnen opgesteld.

De afgelopen tijd is gebleken dat de druk op de openbare ruimte beheersbaar is toegenomen. Daarnaast zijn de landelijke maatregelen verder versoepeld. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom besloten de richtlijnen in te trekken. Dit neemt niet weg dat we een beroep blijven doen op de eigen verantwoordelijkheid van de Leidenaars. Voor iedereen geldt: vermijd drukte, houd altijd 1,5 meter afstand en blijf thuis bij klachten.