8/5/2020 Financiële steun sportverenigingen

Het kabinet heeft geld vrijgemaakt voor de sportsector. Dat geld is vooral bedoeld om huur kwijt te schelden. Voor veel clubs is de huur namelijk de grootste kostenpost. Daarnaast wordt er gekeken naar maatregelen voor sportverenigingen die niet huren, maar een eigen accommodatie hebben.

Huur kwijtschelden

Om huurkosten van sportverenigingen kwijt te schelden, krijgen gemeenten €90 miljoen. Het gaat om de huur in de periode 1 maart tot en met 1 juni 2020.

Eigen accommodatie

Sportverenigingen met een eigen accommodatie die 20% of meer omzet verliezen, kunnen per club €2.500 krijgen. In totaal is hiervoor €20 miljoen beschikbaar. Zo’n 7.500 verenigingen komen voor deze regeling in aanmerking.

Lening

Voor amateursportverenigingen die door de corona-maatregelen in financiële problemen komen, komt er een bancaire lening tegen een lage rente.

De komende weken worden deze regelingen nader uitgewerkt. Zodra we meer weten, informeren we u.