Spelregels en voorwaarden winactie 'ik ben ook een afvalheld'

 1. Stuur een e-mail naar ikbenookeenafvalheld@leiden.nl en omschrijf waarom jij vindt dat je ook een afvalheld bent.  
 2. De drie winnaars worden gekozen door een onafhankelijke jury
 3. Deelname is mogelijk tot en met 7 maart 2021. Reacties die worden ontvangen na 0.00 uur op 8 maart 2021, kunnen niet meedingen naar de beschikbaar gestelde prijs.
 4. De winnaar van de prijs wordt door ons getagged en/of ontvangt voor 14 maart 2021 een persoonlijk bericht.
 5. Per persoon kan maar één keer worden deelgenomen.
 6. Alle werknemers van de gemeente Leiden, partners, alsmede hun directe familieleden zijn uitgesloten van deelname aan de prijsvraag.
 7. De prijs is een kijkje achter de schermen bij de afdeling afvalinzameling inclusief een ritje op een vuilnisauto en/of veegauto. Het ligt aan de beschikbaarheid van de wagens wat het uiteindelijk wordt.
 8. De prijs kan niet geruild worden of in geld worden uitgekeerd.
 9. Door deelname aan de actie verleent de prijswinnaar toestemming aan de gemeente Leiden om zijn of haar naam, alsmede mogelijke foto's kosteloos voor promotionele doeleinden te gebruiken.
 10. Over de uitslag van deze actie kan niet worden gecorrespondeerd. De bekendmaking van de winnaar is definitief.
 11. Door deel te nemen aan acties of prijsvragen van de gemeente Leiden aanvaarden deelnemers de volledige inhoud van deze spelregels en voorwaarden en verklaren zij daarmee akkoord te gaan.

De gemeente Leiden behoudt zich het recht voor om (delen) van deze spelregels en voorwaarden te wijzigen zonder aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf.