Subsidie Leids makers stipendium

Met het Leids makers stipendium ondersteunt de gemeente Leiden makers van culturele producties en culturele uitingen. Het doel van de subsidie is om Leidse makers te helpen opstarten of te helpen doorgroeien in hun beroepspraktijk. Hiervoor moet een lange termijn ontwikkelplan worden aangeleverd, waarin de ontwikkeling van de productie(s), het productieproces en de talentontwikkeling wordt beschreven.

Voor deze subsidie komen, onder anderen, kunstenaars, theatermakers, muziekmakers, filmmakers en schrijvers in aanmerking. Het jaarlijks beschikbare budget wordt beschikbaar gesteld aan maximaal 5 aanvragers voor een periode van maximaal 3 jaar. Voor 2024 is er ruimte voor één nieuwe maker in het Makersstipendium.

Voorwaarden

  • U bent een zelfstandige maker of een makers-collectief;
  • Uw aanvraag leidt tot een duidelijke professionalisering van uw beroepspraktijk;
  • Uw activiteiten hebben aantoonbaar binding met de gemeente Leiden en laten de cultuuruitingen binnen Leiden plaats vinden;

Weigeringsgrond:

  • Het stipendium wordt alleen gefinancierd vanuit deze subsidieregeling;
  • De financiële middelen, inclusief de aangevraagde subsidie, zijn onvoldoende om de te subsidiëren activiteit(en) te verrichten;
  • Uw activiteiten verschillen wat betreft inhoud en/of kwaliteit te weinig van het bestaande cultureel aanbod in de gemeente Leiden.

Bekijk de hele regeling onderaan deze pagina onder wetten en regels.