Subsidie Leids Makers ­Stipendium

Met het Leids Makers Stipendium ondersteunt de gemeente Leiden makers van culturele producties en culturele uitingen. Het doel van de subsidie is om Leidse makers te helpen opstarten of ze te helpen doorgroeien.

Leidse makers die in aanmerking komen voor deze subsidie zijn onder andere kunstenaars, theatermakers, muziekmakers, filmmakers en schrijvers.

Voorwaarden

  • U kreeg in de afgelopen 3 jaar geen Leids Makers Stipendium.
  • Uw activiteit(en) vindt in Leiden plaats.
  • U bent als maker in Leiden gevestigd.
  • U heeft niet als doel om winst te maken met uw activiteit.
  • Er is geen zelfde soort activiteit die al wordt georganiseerd.
  • U gebruikt de subsidie niet voor: eten en drinken voor bezoekers of voorzieningen die u langer gebruikt dan de activiteit duurt.
  • U heeft of krijgt de vergunningen of ontheffingen die u nodig heeft voor de activiteit. Of en welke vergunningen en ontheffingen u nodig heeft voor uw activiteit kunt u checken bij evenement organiseren. Controleer dit voordat u een aanvraag doet.
  • U maakt een realistische inschatting van de kosten van de activiteit en/of het aantal personen dat ermee wordt bereikt.
  • U heeft voldoende financiële middelen om de activiteit uit te kunnen voeren. Inclusief de aangevraagde subsidie.