Leiden vernieuwt haar cultuurbeleid

Het huidige cultuurbeleid is beschreven in de Cultuurnota 2012-2018. Het college heeft besloten een nieuwe nota te maken en deze najaar 2019 aan de raad voor te leggen. We maken de nota in twee stappen: cultuur opgetekend en cultuur uitgetekend.

Cultuur opgetekend

Eerst is de stad breed geraadpleegd. Centraal stonden vier vragen over cultuur in Leiden: Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet er meer of nieuw? Wat kan minder of weg? De reacties van de stad werden opgetekend en gebundeld tot een eindverslag stadsraadpleging.

De stadsraadpleging werd op 31 januari afgesloten met een slotfestival in theater Ins Blau.

 

Cultuurvisie uitgetekend

De gemeente is nu haar nieuwe cultuurbeleid aan het uittekenen. De concept-cultuurvisie zal in het 3e kwartaal 2019 in de inspraak komen. Na verwerking van de inspraakreacties zal het college het nieuwe cultuurbeleid najaar 2019 aan de raad ter vaststelling voorleggen.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de projectleider, Megchel van Es via het contactformulier of bel 14 071.