Leiden vernieuwt haar cultuurbeleid

Na een uitgebreide stadsraadpleging zijn de uitgangspunten voor het nieuwe cultuurbeleid opgesteld. Bewoners, bezoekers, studenten, jongeren, cultuur-, kennis- en welzijnsorganisaties, en makers waren daarbij betrokken. Op 12 november heeft het college van burgemeester en wethouders de beantwoording op de inspraakreacties vastgesteld, die tot enkele wijzigingen/aanvullingen heeft geleid in de Cultuurnota. Ook heeft het college besloten de Cultuurnota ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen.

U vindt de Cultuurnota hiernaast onder het tabje Documenten (Cultuurnota november 2019, t.b.v. gemeenteraad).

 

Hoofdlijnen nieuwe Cultuurnota:

  • Cultuur op sterke benen: Leiden heeft een sterke culturele basisinfrastructuur en een kwalitatief goed en inclusief aanbod. Divers, toegankelijk en aantrekkelijk. Met groot bereik.
  • Cultuur met hart en ziel: Cultuur draagt bij aan uitdagingen in het sociaal domein. We zetten cultuur bijvoorbeeld in om eenzaamheid te bestrijden en integratie te bevorderen. Voor specifieke doelgroepen, die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken (integratie, eenzaamheid), of die extra aandacht van cultuur verdienen, zoals jongeren.
  • Cultuur met kop en schouders: Cultuur als pijler van Stad van Ontdekkingen: we streven naar nog meer samenspel tussen cultuur, kunst, erfgoed en wetenschap. Samen vormen ze het unieke weefsel van Leiden. Onderscheidend op lokaal, regionaal, landelijk en internationaal niveau. 

Contact

Meer weten? Neem contact op met de projectleider, Megchel van Es via het contactformulier of bel 14 071.