Leiden vernieuwt haar cultuurbeleid

Het huidige cultuurbeleid is beschreven in de Cultuurnota 2012-2018. Het college heeft besloten een nieuwe nota te maken en deze rond de zomer 2019 aan de raad voor te leggen. We maken de nota in twee stappen: cultuur opgetekend en cultuur uitgetekend.

Cultuur opgetekend

Eerst zal de stad breed geraadpleegd worden. Centraal staan vier vragen over cultuur in Leiden: Wat gaat goed? Wat kan beter? Wat moet er meer of nieuw? Wat kan minder of weg? De reacties van de stad worden steeds opgetekend. En gebundeld tot een eindverslag stadsraadpleging.

De stadsraadpleging wordt op 31 januari afgesloten met een slotfestival in theater Ins Blau.

 

Cultuur uitgetekend

De gemeente gaat vervolgens aan de slag om het nieuwe cultuurbeleid uit te tekenen. Alle reacties die zijn 'Opgetekend' worden daarbij meegewogen. De planning is dat de conceptnota in het 2e kwartaal 2019 in de inspraak komt. Na verwerking van de inspraakreacties zal het college rond de zomer het nieuwe cultuurbeleid aan de raad ter vaststelling voorleggen.

Contact

Meer weten? Neem contact op met de projectleider, Megchel van Es via het contactformulier of bel 14 071.